ИЗБЕРИ: БРЯГ NEWS | БРЯГ РУСЕ | ПОСОКИ ПЛЕВЕН | НЮЗ ГЛАС ЛОВЕЧ | СИЛИСТРЕНСКИ БРЯГ

Бяла: Съдия Пламен Дочев 2 часа „разпитван“ от ученици в съда

Общество
13.02.2018  |  15:14
2 665
Магистратът запозна младежите с най-често извършваните престъпления в региона и даде съвети как да се предпазват, отговори на многобройните въпроси
бяла ученици в съда образователна програма

 

Районният съд в Бяла стартира образователна програма, по която тази година ще работи с младежи от Средно училище „Панайот Волов“ в града. Предвидени са лекции на магистрати в учебни часове, посещения на подрастващите в сградата на съда, симулирани процеси, викторини и състезания.

           

Близо два часа продължи първата среща от програмата в съда, на която се оказа изключително интересна за учениците и те зададоха многобройни въпроси на съдия Пламен Дочев. Магистратът запозна учениците с най-често извършваните престъпления в региона – кражби, грабежи, сексуални престъпления, престъпления, свързани с наркотични вещества, както и с мерките, чрез които учениците могат да се предпазят, за да нестанат жертва на такива престъпления.

 

Коментирани бяха и киберпрестъпленията с оглед огромното значението на интернет и социалните мрежи в съвременното ни общество. Младежите проявиха интерес и към телефонните измами. Съдия Дочев обясни на учениците какво представлява това престъпление и какви „сценарии“ използват измамниците, като посъветва учениците да не се доверяват на информация, казана им по телефона от непознати, особено в случаите, когато се отправя искане за предоставяне на пари или ценности.

 

Той обясни, че ако попаднат в такава ситуация, веднага трябва да потърсят помощ и съдействие от най-близкото полицейско управление или да се обадят на телефон 112, както и да се свържат със своите близки. Учениците зададоха още много въпроси:  „Какво престъпление е налице, в случай че развратните действия са осъществени спрямо лице от мъжки пол?“, „Престъпление ли е употребата на наркотици?“, „Различни ли ще бъдат наказанията за притежание и за разпространение на наркотични вещества?“, „По какъв начин могат да бъдат използвани личните данни на човек от хора с престъпни намерения?“, „Може ли измама да бъде извършена чрез използване на документи?“, „Кой е най-интересният казус в практиката му като съдия“ и др.

            

В разговора съдия Дочев посочи на учениците кои са институциите, към които могат да се обърнат в случаите, когато са застрашени или нарушени техните права, и законни интереси и ги посъветва да не се колебаят и винаги, когато е необходимо, да търсят помощ.

          

Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ е съвместна инициатива на Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката, уточниха от Съда. Тя цели обогатяване на познанията на учениците за структурата, функциите и значението на съдебната власт в Република България, формиране на правна грамотност, превенция на детското насилие и повишаване степента на спазване на законите.

 

Съгласно петгодишното споразумение за сътрудничество, съдии, прокурори и съдебни служители доброволно и напълно безвъзмездно ще изнасят лекции пред учениците от гимназиалния курс (VІІІ-ХІІ клас) по предварително определени теми.

 

Програмата е съобразена с възрастта на учениците, като акцентът е поставен върху деянията, по отношение на които подрастващите са уязвима група – детското насилие, домашното насилие и мерките за защита правата на жертвите, трафика на хора, киберпрестъпленията, хулиганските прояви на непълнолетните, престъпленията, свързани с наркотични вещества, обясниха от Съда.

 

  

ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ    ЧЕТЕТЕ ОНЛАЙН

 

 

 

НАЙ-ЧЕТЕНИ
КАЛЕНДАР | Моля, кликнете върху 2 дати

 

© 2014 Briag News.Всички права запазени!
Web Design & SEO by Zashev Design