ИЗБЕРИ: БРЯГ NEWS | БРЯГ РУСЕ | ПОСОКИ ПЛЕВЕН | НЮЗ ГЛАС ЛОВЕЧ | СИЛИСТРЕНСКИ БРЯГ

"Химснаб БГ" разширява дейността си, завладява нови територии като лидер

Интервю
10.11.2016  |  12:34
2 711
Наред със стратегическото сътрудничество с френската "Сафик Алкан", компанията започва общ бизнес с партньор от Германия
Прокуриста на компанията Димитър Иванов

50-годишен юбилей празнува на 10 ноември едно от знаковите предприятия в Русе - "Химснаб БГ" АД. Годишнините винаги са повод за равносметка, време да се припомнят успехите и историята. Затова разговаряме с прокуриста на компанията Димитър Иванов.

 

Димитър Иванов е роден в Русе на 18.11.1972 г. Завършил е основно образование в ОУ "Любен Каравелов", средно образование в МГ "Баба Тонка". Първото му висше образование е инженер радио-телевизия, а второто - стопански и финансов контрол. Работил е като гл.инспектор финансов контрол в РЗОК, продуктов мениджър на "Оргахим", директор на застрахователна компания "Дженерали", Прокурист на "Химснаб БГ".

 

 

 

- Г-н Иванов, разкажете ни първо какво помни историята за „Химснаб БГ” - АД?

 

- "Химснаб БГ" - АД е предприятие с половинвековна история, традиции и опит в търговията с различни видове химически суровини, материали и продукти. Създадено е с Разпореждане на МС от 1966 г. като Дирекция към ДП "Химимпорт" София. Започва своята дейност на 01.09.1966 г. и до 1972 г. съществува като национална база за химикали в структурата на ДП "Химимпорт" София. През 1972 г., поради разширяване обема на дейността му, се преобразува в клон Русе на ДСО "Химснаб" под управлението на ДСО "Химснаб" - София. В рамките на обединението клонът е един от основните по значимост, главен вносен пункт, в който се обработва преобладаващата част от вносните товари от бившия СССР и бившите социалистически държави. През 1973 г. се оформя като основен за обединението приемчик и разпределител на вносните стоки и едновременно с това е основен доставчик на всички суровини и материали от химическата промишленост за предприятията на територията на Русенски, Разградски и Силистренски окръг. През 1978 г. се създава ПСП "Химснаб" - Русе, едно от деветте поделения на фирма „Химснаб” – София. През 1991 г. със заповед на министъра на индустрията, търговията и услугите ПСП "Химснаб" - Русе се преобразува в акционерна фирма с наименование „Химснаб 7004”. С решение на РОС дружеството е регистрирано като еднолично акционерно дружество с държавно имущество „Химснаб 7004” ЕАД, със седалище Русе и предмет на дейност: внос и износ на химически суровини, материали, продукти и търговия с тях, производство на стоки и услуги за населението, и е вписано в регистъра на търговските дружества при РОС. "Химснаб" е изграден в условията на централизирано държавно регулиране, което оказва съществено влияние върху развитието му. Налаганата от висшестоящите органи политика относно цели, кредити, лихви и начин за управление, предопределя резултатите от дейността за периода 1966-1991 г.

 

- Знаем, че предприятието е символ на една добре реализирана работническо-мениджърска приватизация?

 

- В началото на ноември 1997 г. в резултат на извършената работническо-мениджърска приватизация "Химснаб 7004" се преобразува от еднолично акционерно дружество в акционерно дружество с частно и държавно участие, а в края на месец декември 1997 г. - в акционерно дружество с изцяло частно участие. След приватизацията през 1997 г. Дружеството навлиза в периода на пазарна икономика със собствени ДМА и оборотни средства, с кредити за основна дейност и с един обучен персонал, който трябва обаче постоянно да се усъвършенства не само като структура, но и като постоянно увеличаване на професионалното развитие на всеки един служител, независимо от йерархичното му ниво. "Химснаб 7004" АД развива своята дейност в силно ограничен пазар, какъвто е българският. Основни конкуренти са чуждестранни дистрибуторски фирми, които навлизат на пазара в началото и средата на 90-те години, както и  представителства в страната на големи европейски производители. Основните преимущества, които имат са: големи капитали – предлагат различни преференции в плащанията, имат представителства в много други страни - договарят с доставчиците си големи обеми стоки и постигат по-добри условия. Те полагат значителни инвестиции в проучвания и развитие, като по този начин се оказва силен конкурентен натиск върху останалите участници на пазара.

 

- Какво се промени в политиката на компанията през последните години?

 

- От 2010 г. започна процес на навлизане на нови хора във фирмата, променен беше начинът на търговия, увеличиха се доставчиците, бяха привлечени нови корпоративни клиенти и беше достигнато продуктово портфолио от 900 клиента, и оборот от 18 милиона лева. Ограничеността на пазара в България, жизненоважната необходимост на фирмата да продава специалитети и да даде възможност на подмладения състав за развитие показа, че на "Химснаб БГ" трябва стратегически партньор, за да бъде сред водещите търговци на химични суровини и материали. През 2015 г. този партньор беше намерен. Партньор, чиито принципи  и  Етичен кодекс съвпадат с тези на "Химснаб БГ". "Химснаб БГ"  прехвърлили част от търговското си предприятие на "Сафик Алкан", Франция. За целта е регистрирано ново дружество с името “Сафик Алкан Химснаб” АД с адресна регистрация в Русе. Сделката е отбелязана в Търговския регистър на 10 Август 2015 г.

 

- С какво е известна френската фирма?

 

- Фирмата е френски мултинационален дистрибутор на специални химикали със седалище в Париж Ла Дефенс, разработва и предлага широка гама от полимери, материали и добавки за каучуковата промишленост, покритията, фармацевтични продукти и козметичната промишленост. Групата присъства във всички големи страни от Европейския съюз, както и в Турция, САЩ и Китай, с текущо стратегическо развитие в страните от Източна Европа. "Сафик-Алкан" е обявила близо 403 милиона € приходи през 2014 г. Което я нарежда сред топ 20 дистрибутори в света по оперативна печалба.

 

- А авторитетът на „Химснаб” повиши ли се?

 

- През последните години "Химснаб БГ" се утвърди като надежден партньор и на големи фирми, на които отдаваме складови и административни площи, предоставяме товаро-разтоварни и логистични услуги. Разполагаме със собствен жп коловоз, което позволява директно претоварване от жп цистерни и вагони, на автоцистерни и бордови камиони, както и разтоварване в IBC контейнери. Имаме отдадени под наем около 10 000 кв.м складови и административни площи, течно складово стопанство и магазини.

 

- С какво ново може да се похвалите за юбилея?

 

- 50-годишният юбилей дава и ново начало. През 2017 г. заедно с наш партньор от Германия ще стартираме и нов бизнес  - полагане на специални, изключително иновативни химически продукти за запечатване на различен тип повърхности с индустриалните покрития, което да ни превърне в лидер на българския пазар за този тип покрития.

Стратегическото положение на Русе и превръщането му в логистичен център отваря нови възможности и пред "Химснаб". До края на годината ще бъдат готови нови 2000 кв.м складови и административни площи, за които имаме подписан дългосрочен договор за наем и услуги. През 2017 г. предстои и застрояване на последния парцел, и нови 2600 кв.м производствено-складови площи. Плановете ни са да купуваме нови имоти и да продължим изграждането на производствено-складови площи, което би ни превърнало в един от най-големите в бранша за недвижими имоти в региона.

 

 

ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ    ЧЕТЕТЕ ОНЛАЙН

 

 

 

НАЙ-ЧЕТЕНИ
КАЛЕНДАР | Моля, кликнете върху 2 дати

 

© 2014 Briag News.Всички права запазени!
Web Design & SEO by Zashev Design