ИЗБЕРИ: БРЯГ NEWS | БРЯГ РУСЕ | ПОСОКИ ПЛЕВЕН | НЮЗ ГЛАС ЛОВЕЧ | СИЛИСТРЕНСКИ БРЯГ

Има останали пари по програма в помощ на бизнеса

Бизнес
04.09.2017  |  11:23
1 630
Агенцията по заетостта продължава да реализира две мерки за стимулиране на работодателите, приема заявки

 

Работодателите все още имат възможност да получат финансова подкрепа от държавата, за да си осигурят персонал с професионална подготовка, необходима за стопанската дейност на фирмата. В част от бюрата по труда в страната има свободни средства за финансиране на обучения на безработни лица по заявени от работодателите професии. Това съобщават от Агенцията по заетостта.

 

Освен това в началото на месец септември бюрата по труда ще проведат и процедура за прием на заявки от работодатели, кандидатстващи за преференции и финансова подкрепа за стимулиране на заетостта, в т.ч. и по мярката за дуално обучение, казват още от АЗ. Агенцията продължава да реализира двете мерки за стимулиране на работодателите, които съдействат на безработни да придобият професионална квалификация, необходима за работа при тях.

 

Едната мярка е по реда на чл. 63 от Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ и дава възможност работодателите да заявят професионалното обучение, което е необходимо да преминат кандидатите за работа, преди да бъдат назначени за поне 6-месечен период на съответните работни места. Обучението на безработните се финансира изцяло от Държавния бюджет, като за периода на обучението курсистите ежедневно получават стипендия. Работодателят сам избира обучаваща организация, с която съвместно формират учебния график и провеждат подбор на безработните лица, които да бъдат обучени и впоследствие назначени на работа.

 

Втората форма за насърчаване квалифицирането на безработни лица е вече популярното „дуално обучение”, която Агенцията по заетостта реализира от август миналата година. Дуалната система на обучение е професионално обучение, което се осъществява паралелно – в реална работна среда под ръководството на наставник и в професионалното училище или друга обучаваща институция от системата на професионалното образование и обучение.

 

Чрез нея Агенцията по заетостта стимулира работодателите, осигурили работно място за обучение чрез работа, като  предоставя ежемесечно средства за основно трудово възнаграждение за всяко наето безработно лице и неговия наставник. Средствата за работодателите се предоставят за времето на обучението, но за не повече от 36 месеца. Освен това за всяко лице се поемат разходите на обучаващата институция, която провежда обучението по професията.

 

Размерите на средствата, които се предоставят по всяка насърчителна мярка или програма на работодателите, обучаващата организация и безработното лице се определят ежегодно в Националния план за действие по заетостта през съответната година. Работодателите могат да получат подробна информация от всяко бюро по труда, както и от интернет страницата на Агенцията по заетостта.

 

ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ    ЧЕТЕТЕ ОНЛАЙН

 

 

 

НАЙ-ЧЕТЕНИ
КАЛЕНДАР | Моля, кликнете върху 2 дати

 

© 2014 Briag News.Всички права запазени!
Web Design & SEO by Zashev Design