ИЗБЕРИ: БРЯГ NEWS | БРЯГ РУСЕ | ПОСОКИ ПЛЕВЕН | НЮЗ ГЛАС ЛОВЕЧ | СИЛИСТРЕНСКИ БРЯГ

Международен сертификат за Русенския университет

Бизнес
10.06.2017  |  13:09
922
Специалностите „Бизнес мениджмънт“ и „Публична администрация“ са в класацията на световния рейтинг „U multirank”

Излязоха резултатите от класирането на висшите училища в системата на международния рейтинг „U multirank”, който дава възможност за сравняване на университетите по направления, но на международно ниво в рамките на дадена страна. В последното издание на рейтинга  се съревноваваха за място 1500 университета от 99 страни и над 100 000 обучавани в тях студенти. Според методиката на класацията, изпратените от висшите училища данни се обработват, като се разпределят в 5 групи, всяка от които отговаря на оценка в диапазона от „много добър“ до „слаб“.

 

Нашето постижение касае специалностите „Бизнес мениджмънт“ и „Публична администрация“ за образователната квалификационна степен „Бакалавър“; и „Бизнес администрация“ - за образователната квалификационна степен „Магистър“, като оценката е на база данни от  последните 3 години, съобщи за „Бряг Медиа Груп” гл. ас. д-р Преслава Великова.

 

Катедрата „Мениджмънт и бизнес развитие“ е осигурила всички данни, отнасящи се до обучението по програма „Еразъм”, размерите на семестриалните такси, броя на записаните студенти, възможностите за провеждането на студентските стажове, професионалната реализация на завършилите, качеството на преподавателския състав, участието на катедрата в научни проекти. В резултатите е включено и мнението на студентите, които в момента се обучават по трите специалности, и тяхната лична оценка за нивото на практически познания, библиотечна база, удобство на залите и  актуалност на компютърното оборудване.

 

След анализ на информацията, подадена и от другите университети в България, които предлагат обучение в бизнес направлението, Русенският университет „Ангел Кънчев” бе отличен за пълнота  и изчерпателност на оповестените параметри, както и за високата оценка на студентите, която визира стажовете им в региона, качеството на преподавателския състав и много други академични дейности. Така специалностите на катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“ са едни от най-добрите в класацията сред всичките 1500 участващи в рейтинга университети. Резултатите от акредитацията са достъпни на сайта: http://www.umultirank.org.

 

ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ    ЧЕТЕТЕ ОНЛАЙН

 

 

 

НАЙ-ЧЕТЕНИ
КАЛЕНДАР | Моля, кликнете върху 2 дати

 

© 2014 Briag News.Всички права запазени!
Web Design & SEO by Zashev Design