ИЗБЕРИ: БРЯГ NEWS | БРЯГ РУСЕ | ПОСОКИ ПЛЕВЕН | НЮЗ ГЛАС ЛОВЕЧ | СИЛИСТРЕНСКИ БРЯГ

 

   

Нова програма за малки и средни предприятия гласи помощи до 1 милион лева

Бизнес
05.12.2018  |  14:43
674
Проектът е публикуван за обсъждане, цели повишаване на производствения капацитет
ОИЦ Русе Диана Аврамова

 

Информационнна среща по процедура «Подобряване на производствения капацитет в малки и средни предприятия» проведе Областният информационен център в  Русе. Пред заинтересовани представители на местния бизнес експертът Диана Аврамова представи проекта на условията за кандидатстване, който беше публикуван за обществено обсъждане.

 

Целта на процедурата е да помогне на малките и средни предприятия да повишат своята конкурентоспобност и да засилят експортния си потенциал. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) е 146 687 250 лева, минималният размер на БФП за един проект е 100 000 лева, а максималният размер  е 500 000 лева за микро предприятие, 750 000 лева за малко и 1 млн. лева за средно предприятие.

 

Допустимите кандидати трябва да са търговци по смисъла на Търговския закон, Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на ЕИП. Освен това те трябва да са микро, малки и средни предприятия и основната им икономическа дейност да попада в посочените сектори на икономическа дейностри, да имат минимум 3 приключени финансови години (2015,2016,2017г. ) преди датата на кандидатстване.

 

Диана Аврамова обърна внимание, че за тези 3 години има изискване за определен общ размер на нетните приходи от продажби според категорията на предприятието. Тя разясни в кои случаи могат да се прилагат режимите „регионална инвестиционна помощ“ и „de minimis“.

 

По време на срещата бяха изяснени допустимите и недопустимите дейности и разходи, специфичните изисквания към проектите, критериите за оценка. Участниците бяха запознати и с електронното кандидатстване чрез ИСУН 2020. Експерти на ОИЦ отговаряха на конкретните им въпроси. Към момента процедурата все още не е обявена за кандидатстване от УО на ОП „Иновации и конкурентоспобност“, затова не е определен срокът за подаване на проектните предложения, уточниха от ОИЦ.

ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ    ЧЕТЕТЕ ОНЛАЙН

 

 

 

 

НАЙ-ЧЕТЕНИ
КАЛЕНДАР | Моля, кликнете върху 2 дати

 

© 2014 Briag News.Всички права запазени!
Web Design & SEO by Zashev Design