ИЗБЕРИ: БРЯГ NEWS | БРЯГ РУСЕ | ПОСОКИ ПЛЕВЕН | НЮЗ ГЛАС ЛОВЕЧ | СИЛИСТРЕНСКИ БРЯГ

 

   

Работилница за отличници „Етикет“: Полезно за изпита по български език и литература

Общество
11.07.2019  |  15:00
457
Вестник „Бряг“ и Работилница за отличници „Етикет“ създадоха тази рубрика, за да припомнят всички правила, необходими на учениците за отличното им представяне на изпитите по български език и литература. Целта ѝ е да направи лесна и забавна подготовката за националните външни оценявания след 7. и 10. клас, както и за държавните зрелостни изпити след 12. клас. Рубриката се води от Цветелина Терзиева, учител по български език и литература в Работилница за отличници „Етикет“. Бъди отличник с нас!

 

Аз съм неин почитател!

 

Аз съм неин почитател! Очевидно става дума за мъж, който много я харесва, уважава и цени. Ами, ако жена е почитател на същата жена? Тя става нейна почитателка.

Защо веднъж изписваме притежателното местоимение с и, а друг път – с й? Как всъщност се пише?

Отговора намираме в едно сложно езиково понятие, наречено аломорфа. Това е променяща се морфема. В едни форми на думите се пише и произнася по един начин, а в други – по друг начин.

Важно е да знаем, че при това местоимение всички граматични форми, освен основната, съдържат аломорфа нейн-:

 

Той харесва нейния характер.

Нейният характер го впечатли още на първата среща.

 

Аз съм нейна радост.

Аз съм нейната радост.

 

Аз съм нейно вдъхновение.

Аз съм нейното вдъхновение.

 

Ние сме нейни приятели.

Ние сме нейните приятели.

 

Да запомним!

Притежателното местоимение неин за един притежател се изписва с и: неин. Във всички останали форми се изписва с й: нейния(т), нейна, нейната, нейно, нейното, нейни, нейните.

 

Защо е така?

Морфемата е най-малката съставна част на думата, която носи определено значение. Морфеми са коренът на думата, представката, наставката, окончанието и определителният член. Сричката не носи смисъл. Тя е гласен звук или съчетание от гласен и съгласен звук, които се признасят с един издишен тласък. И е гласен звук, а й е съгласен звук, който във фонетиката се нарича глайд. В думата неин, звукът и попада сам в сричка: не/ин. Няма как да се изпише или произнесе като й, защото в сричката трябва да има гласен звук. На същото правило се подчиняват думи като камион и павилион:

Може да си купите вестника от най-близкия павилион.

 

 

 

Работилница за отличници „Етикет“ е образователен център с централен офис в гр. София, 1408, ж. к. „Стрелбище“, ул. „Мила родина“ №34. Филиалът в гр. Русе се намира на ул. "Уилям Гладстон" №5.  Електронна поща: office@etiketbg.net. Телефон за контакти: 0876522422.

 

 

ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ    ЧЕТЕТЕ ОНЛАЙН

 

 

 

 

НАЙ-ЧЕТЕНИ
КАЛЕНДАР | Моля, кликнете върху 2 дати

 

© 2014 Briag News.Всички права запазени!
Web Design & SEO by Zashev Design