ИЗБЕРИ: БРЯГ NEWS | БРЯГ РУСЕ | ПОСОКИ ПЛЕВЕН | НЮЗ ГЛАС ЛОВЕЧ | СИЛИСТРЕНСКИ БРЯГ

Русе, 2014: Кражбите най-много, следват измамите и грабежите

Крими
11.02.2015  |  14:08
314
Престъпленията намалели спрямо 2013-а, увеличила се е разкриваемостта

 

Данните от полицейската статистика показват, че през 2014 г. са регистрирани 2780 престъпления, което сочи значително намаление спрямо 2013 г., когато регистрираните са били - 3272. Това става ясно от отчета на ОД на МВР-Русе.

Запазва се тенденцията най-висок да е делът на престъпленията против собствеността - 69.47 %, следвани от общоопасните престъпления - свързани с оръжия и боеприпаси, палежи, наркотици, посегателства върху МПС и най-вече транспортни престъпления - 17.69 % и на трето място са икономическите престъпления - 6,6%. Престъпленията срещу личността запазват сравнително ниския си дял - 3.2%. В частност в районните управления, обслужващи малките населени места, ситуацията е сходна - престъпленията против собствеността заемат най-голям дял от регистрираната престъпност - близо 60 %.

Данните показват, че престъпността в региона е концентрирана в областния град и прилежащите му територии - близо 74.5 %.

В структурно отношение от престъпленията против собствеността най-голям дял заемат кражбите на имущество - 80.40 % Според данните на полицейската статистика през 2014 г. са регистрирани 1552 кражби, 65 грабежа, 104 измами, 2 изнудвания, 4 присвоявания и 32 обсебвания. За сравнение през 2013 г. тези цифри са: 1898 кражби, 73 грабежа, 95 измами, 12 присвоявания и 48 обсебвания. На следващо място са деянията, свързани с повреждане и унищожаване на чуждо имущество - 8,63%. В сравнение с 2013 г. броят на престъпленията против собствеността е намалял от 2317 на 1949Забелязва се ръст в разкриваемостта на този вид престъпления - 24.58% за 2014 г. спрямо 18.52% за 2013 г.

Анализът относно предмета на кражбите показва, че при домовите обири се крадат най-вече пари и бижута, а от магазините – пари от касовите апарати и цигари.

Процентът на разкриваемост при този вид престъпления се е увеличил спрямо 2013 г. от 18, 25% на 24, 58% - за 2014 г. Броят на установените извършители на престъпления за периода е нараснал от 459 за 2013 г. на 480 - през 2014 г.

Сред вътрешните фактори, които влияят върху средата за сигурност, са някои от макро-икономическите проблеми пред икономиката. Въпреки положителните тенденции от последните месеци, все още са високи нивата на безработица, относително ниски са обемите на чуждестранните инвестиции, налице е концентрация на населението в големия областен град и обезлюдяване на малките населени места. Социалните проблеми на обществото, свързани с негативните демографски тенденции, влошаване качеството на образованието, отрицателните аспекти в здравеопазването, водят до обособяване на маргинализирани групи и допълват основните процеси, влияещи на средата за сигурност във вътрешен план, се казва в анализа.

Снимка: Интернет

ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ    ЧЕТЕТЕ ОНЛАЙН

 

 

 

НАЙ-ЧЕТЕНИ
КАЛЕНДАР | Моля, кликнете върху 2 дати

 

© 2014 Briag News.Всички права запазени!
Web Design & SEO by Zashev Design