ИЗБЕРИ: БРЯГ NEWS | БРЯГ РУСЕ | ПОСОКИ ПЛЕВЕН | НЮЗ ГЛАС ЛОВЕЧ | СИЛИСТРЕНСКИ БРЯГ

Русе: Дадоха 7 милиона за Спортната зала и пътя гара Бяла-Ценово

Спорт
05.02.2014  |  16:07
707
15 проекта от областта получават финансиране от фонд „Растеж и устойчиво развитие на регионите”

15 проекта от област Русе на стойност 13 620 678 лева ще бъдат финансирани от публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”. Решението беше взето на днешното заседание на Министерски съвет. С парите се осигурява финансиране за довършването на Спортната зала в Русе - 7 милиона лева, както и рехабилитация на участък от републиканската пътна мрежа между гара Бяла и  Ценово.

Междуведомственият съвет за оценяване и подбор на проекти и програмни предложения е разгледал над 1100 проектни предложения на общините, от които са удовлетворени 392. Одобрените проекти на общини в област Русе са съответно:

Община Борово:

•   Ремонт и преустройство /с поставяне на платформа за достъп на хора с увреждания/ на общинска административна сграда за нуждите на здравеопазването и административни дейности

•   Преустройство и ремонт на общинска обслужваща сграда /автогара/ в центъра за младежки културни дейности и спорт в Борово

•   Благоустрояване на свободен общински терен в Борово за обособяване на спортна зала с многофункционално игрище и детска площадка

•   Благоустрояване на терен около център за младежки културни дейности и спорт

 

Община Бяла:

•   Дом за стари хора - преустройство на съществуваща сграда в Бяла

•   Подобряване на енергийната ефективност в част от обектите на образователната инфраструктура на община Бяла - ОДЗ "Стадиона", Бяла

 

Община Ветово

•   Пристройка на административна сграда на общинска администрация Ветово

•   Продълбочаване и прочистване на коритото на р. Бели Лом, компрометирано от вредното въздействие на водите в участъка от кв. 56 до кв. 47 на територията на с. Кривня, с обща дължина 2250 м

 

Община Две могили 

•   Медицински център и Център за обществена подкрепа

•   Обновяване на съществуващата инфраструктура на община Две могили чрез реконструкция на градския площад, рехабилитация на градския парк и подмяна на осветителни, напоителни и други инсталации в него-  УПИ I, кв. 151, гр. Две могили

Община Сливо поле

•   Ремонтно-възстановителни работи на дере и строителство на мост в с. Юделник

•   Реконструкция и рехабилитация на два пътя от общинската пътна мрежа, осъществяващи връзка между индустриална зона и път RSE II-21 Русе-Силистра, както и път III-2102/ Сливо поле - Кубрат/ 

•   Реновиране на детски площадки в детските градини в гр. Сливо поле, с. Голямо Враново, с. Стамболово и с. Юделник

Одобрените проекти ще получат авансово 30% от сумата, а следващите плащания ще се извършат на база на представени разходооправдателни документи от бенефициентите. Предвидена е възможност за прекратяване на финансирането на даден проект, както и за пренасочване на икономията от средства, постигната при обществените поръчки, към други проекти/програми, които ще бъдат определени с решение на Министерския съвет.

 

 

 

 

ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ    ЧЕТЕТЕ ОНЛАЙН

 

 

 

НАЙ-ЧЕТЕНИ
КАЛЕНДАР | Моля, кликнете върху 2 дати

 

© 2014 Briag News.Всички права запазени!
Web Design & SEO by Zashev Design