ИЗБЕРИ: БРЯГ NEWS | БРЯГ РУСЕ | ПОСОКИ ПЛЕВЕН | НЮЗ ГЛАС ЛОВЕЧ | СИЛИСТРЕНСКИ БРЯГ

 

   

Русе: Кредиторите на Захарната се събраха да уточнят вземанията си

Общество
12.06.2019  |  09:29
382
Фабриката стигна до несъстоятелност, след като не издържа да произвежда скъпа продукция от кубинска захарна тръстика срещу субсидираната в Европа преработка на захарно цвекло

 

В Русенски окръжен съд вчера се проведе първото събрание на кредиторите в производството по несъстоятелност на Захарната фабрика в Русе. Молба за откриване на производство по несъстоятелност е подал самият длъжник „Захар Био“ АД. Кредиторите на „Захар Био“ АД трябва да предявят вземанията си в основния срок до 20.06.2019г. или в допълнителния срок до 20.08.2019г. Непредявените в производството по несъстоятелност вземания се погасяват. Първото събрание на кредиторите избра за постоянен синдик Георги Гавраилов Чолаков, съобщиха от Съда. В доклада на временния синдик за причините за неплатежоспособността, състоянието на имуществото и възможностите за оздравяване на предприятието, обсъден от кредиторите на събранието, се посочва следното:

 

След разпада на Съвета за икономическата взаимопомощ (СИВ)  заводът работи на ишлеме със суровини, предоставени от възложители. В годините преди присъединяването на България към Европейския съюз се въвеждат изисквания към захарните рафинерии и предприятието се регистрира съгласно тези изисквания като постоянен рафиньор на бяла захар. От 2007 г. до 2009 г. Европейската комисия определя квоти за внос на захар при преференциални мита, които се разпределят между всички захарни рафинерии в страната, чрез лицензии, издадени за всяка стопанска година. Тези лицензии не само дават право на рафиньора на мита при преференциални условия, но и го задължават да преработи внесените количества сурова захар по тях в рамките на определен период, като неизпълнението на това задължение е скрепено със санкция.

 

От 2009 г. квотите за внос на захар при преференциални мита вече не се определят за страната, а са включени към общите квоти в рамките на Европейския съюз, които се разпределят измежду всички рафинерии в Европа. Това води до рязко спадане на количествата захар, които „Захар - Био” АД може да внесе при преференциални условия, поради това, че пропорционалното количество за Европа, разделено на всички европейски рафинерии, е по-малко от разпределяните преди това количества в рамките на България измежду българските рафинерии. Наред с това Европа е нетен износител на бяла захар, добита от захарно цвекло.

 

В повечето европейски страни производството на захар от захарно цвекло е субсидирано от държавата. Освен това захарта, добита от захарно цвекло се характеризира с по-ниска себестойност от тази, произведена от захарна тръстика. Русенският захарен завод през 80-те години на ХХ в. преустройва производствените си мощности за преработка на тръстикова захар, внасяна тогава от Куба. През последните години се повишава цената на произведената продукция поради липсата на по-евтина суровина, а произведената по-скъпа продукция следва да се конкурира със значително по-евтината, произведена от захарно цвекло. През периода 2012-2014 г. цената на бялата захар на европейските пазари бележи значителен спад с около 300 евро на тон.

 

Тези обстоятелства водят до нерентабилност на производството като загубата на предприятието от преработката на сурова захар от захарна тръстика възлиза на повече от 200 лева на тон. При тези икономически условия предприятието се оказва в невъзможност да финансира вноса и на практика спира работа. Това води до невъзможност да обслужва задълженията си, както и до неизпълнение на задълженията си по лицензията, издадена за внос на захар.  С акт за установяване на публично държавно вземане  ДФ „Земеделие“ е наложил санкция на „Захар Био“ АД поради неспазване на чл. 15, параграф 1 на Регламент /ЕО/ № 891/2009 г. в размер на 8  571 079 лева. Поради спрените плащания са предприети действия по индивидуално принудително изпълнение от кредитори, в резултат на което са осребрени основните производствени активи на предприятието, казаха още от Съда.

 

 

ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ    ЧЕТЕТЕ ОНЛАЙН

 

 

 

 

НАЙ-ЧЕТЕНИ
КАЛЕНДАР | Моля, кликнете върху 2 дати

 

© 2014 Briag News.Всички права запазени!
Web Design & SEO by Zashev Design