ИЗБЕРИ: БРЯГ NEWS | БРЯГ РУСЕ | ПОСОКИ ПЛЕВЕН | НЮЗ ГЛАС ЛОВЕЧ | СИЛИСТРЕНСКИ БРЯГ

Русе: Три палта от кожа на бенгалска котка и видра показват в музея

Общество
20.08.2019  |  12:42
177
Дрехите са конфискувани от незаконни търговци и са предадени от МОСВ

Две палта от кожа на защитени видове животни получи като експонати русенският музей. Те са предадени от  Министерството на околната среда и водите със заповед на министър Нено Димов. Трите връхни дрехи са конфискувани от незаконни търговци, като процедурата е извършена съобразно  Закона за биологичното разнообразие и Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора – CITES.

Едното палто е от кожа на бенгалска котка (Prionailurus bengalensis), а другото е палто от видра (Lutra lutra). Предстои на музея да бъде предадено и трето палто, което също ще е от кожа на бенгалска котка.

Бенгалската котка (Prionailurus bengalensis) се среща в Югоизточната част на Азия. Включена е в Международния червен списък – IUCN и е застрашена от изчезване.

Видрата (Lutra lutra) е вид, който е сравнително широко разпространен в света. Обитава влажни зони – реки, езера, потоци, където намира храната си. Видът е включен в  Международния червен списък – IUCN и Червената книга на България (2015 г.).

Русенският музей планира да оформи специално пространство в Екомузей с аквариум за излагане на животински видове по CITES. Ще се акцентира на последиците от незаконната търговия с диви животни и безконтролното им използване, създаващо предпоставки за тяхното изчезване.

ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ    ЧЕТЕТЕ ОНЛАЙН

 

 

 

НАЙ-ЧЕТЕНИ
КАЛЕНДАР | Моля, кликнете върху 2 дати

 

© 2014 Briag News.Всички права запазени!
Web Design & SEO by Zashev Design