ИЗБЕРИ: БРЯГ NEWS | БРЯГ РУСЕ | ПОСОКИ ПЛЕВЕН | НЮЗ ГЛАС ЛОВЕЧ | СИЛИСТРЕНСКИ БРЯГ

Русенските депутати от БСП питат министър Ненов за замърсеността на въздуха в Русе

Общество
16.11.2018  |  14:16
336
Пенчо Милков предупреди Ненов, че гневът в града расте. Вижте отговора на министъра на околната среда и водите
Пенчо Милков Снимка: Архив

Депутатите от ПГ на „БСП за България” Пенчо Милков, Георги Стоилов и Крум Зарков отправиха питане към министъра на околната среда и водите Нено Димов за проблемите със замърсеността на въздуха в Русе. От трибуната Милков обясни, че хората в Русе вече се самоорганизират и сами търсят решения за своите и на децата си проблеми. Той разказа на министъра за различните протести, събирания и ходенето с маски на училище.  Милков предупреди Ненов, че гневът в града расте.

 

 

Прилагаме по-долу отговора на министъра, публикуван на сайта на МОСВ :

 

ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПЕНЧО МИЛКОВ, ГЕОРГИ СТОИЛОВ И КРУМ ЗАРКОВ, ПГ НА БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, ОТНОСНО МЕРКИТЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ЧИСТОТАТА НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В РУСЕ

  

„ УВАЖАЕМИ ГОСПОДА МИЛКОВ, СТОИЛОВ И ЗАРКОВ, в град Русе се осъществява постоянен мониторинг на качеството на атмосферния въздух чрез Aвтоматична измервателна станция „Възраждане” в централните части на града и мобилна станция, разположена на бул. „България”. Последната, дооборудвана с допълнителни анализатори за органични замърсители в атмосферния въздух - говоря за  бензен, толуен и ксилен , въведена в експлоатация през 2015г. по повод множеството постъпили сигнали от жители на град Русе.

 

Данните, постъпващи от автоматичните системи за контрол на качеството на атмосферния въздух не отчитат превишения на нивата на основните следени замърсители – серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, бензен и озон. Тенденцията при регистрираните превишения по показател фини прахови частици (ФПЧ10) е в намаляване на броя им от 107 превишения през 2013 г. до 71 през 2017г.

 

Във връзка с продължаващите сигнали за наличие на неприятни миризми са предприети допълнителни мерки. Министерството на околната среда и водите направи необходимото за инсталиране на апаратура за пробонабиране и установяване на миризми (OdorPrep). Тя е разположена на площадката на Автоматичната станция „Възраждане“ и е предоставена от италианска фирма в рамките на участие по европейски проект по Рамковата програма "Хоризонт 2020". OdorPrep се използва за обективно определяне на концентрацията на интензивно миришещи вещества. Контролни проби за миризми в атмосферния въздух са взети на 12.11.2018г. от районите на два потенциални източника – „Монтюпе“ ЕООД и „Топлофикация – Русе“ ЕАД. Пробите са изпратени и ще бъдат подложени на химичен анализ в специализирана лаборатория в Холандия.  Получените резултати от контролните проби ще бъдат използвани за сравняване с тези, които ще бъдат взети при наличие на сигнали на граждани за неприятни миризми, от устройството OdorPrep.

 

Предвид това, че сигналите, свързани с наличие на неприятни миризми, се подават от жители, живеещи в различни райони на града, много често извън работно време (през вечерните и нощните часове) от страна на РИОСВ - Русе се организират съвместни проверки с представители на община Русе. От експертите на инспекцията се осъществява обратна връзка с подателите на сигнала чрез своевременно изготвяне и публикуване на интернет страницата на МОСВ и РИОСВ на актуална информация за резултатите от извършените проверки.

 

Във връзка с регистрираните превишения на фини прахови частици, към настоящия момент Община Русе изпълнява „Актуализация на Програма за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух на територията на Община Русе за периода 2015-2020 година“, в изпълнение на изискванията на чл.27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух. В програмата са заложени краткосрочни и дългосрочни мерки за намаляване на концентрацията на ФПЧ10 в атмосферния въздух в града. Във връзка с извършващите се в момента строителни-ремонтни дейности на уличната мрежа в град Русе, изрично от кмета на община Русе е изискано предприемането на допълнителни мерки за своевременно почистване на замърсените участъци и недопускане разпространението на прах“.

ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ    ЧЕТЕТЕ ОНЛАЙН

 

 

НАЙ-ЧЕТЕНИ
КАЛЕНДАР | Моля, кликнете върху 2 дати

 

© 2014 Briag News.Всички права запазени!
Web Design & SEO by Zashev Design