ИЗБЕРИ: БРЯГ NEWS | БРЯГ РУСЕ | ПОСОКИ ПЛЕВЕН | НЮЗ ГЛАС ЛОВЕЧ | СИЛИСТРЕНСКИ БРЯГ

 

   

Светлана Ангелова на семинар в Сръбския парламент за бедността и здравеопазването

Политика
24.05.2018  |  18:10
895
Форумът е за за парламентите от Централна и Източна Европа, и Централна Азия
Светлана Ангелова ГЕРБ

Русенският народен представител от ГЕРБ и заместник - председател на комисията по труда, социалната и демографската политика Светлана Ангелова, участва в регионален семинар за парламентите от Централна и Източна Европа, и Централна Азия. Форумът се провежда на 24 и 25 май в парламента на Сърбия. В семинара на тема: „Сътрудничество за устойчиво развитие – борбата с бедността и насърчаване на здравеопазването“, участват още председателят на здравната комисия в Народното събрание д-р Даниела Дариткова, Христо Грудев и др.

 

Форумът беше открит от Мая Гойкович - председател на Народното събрание на Сърбия. Нсесията за приоритетите в сферата на устойчивото развитие бяха обсъдени постигнатите от държавите резултати и дейностите, предприети за постигането им. Следващата сесия бе посветена на парламентарните дейности по въвеждането на ефективен механизъм за наблюдение при прилагането на целите за устойчиво развитие. Парламентаристите представиха своя опит при въвеждането на парламентарен мониторинг и сътрудничество с изпълнителната власт.

 

Разискван бе и въпросът в каква степен парламентите използват разработения от Интерпарламентарния съюз механизъм за самооценка. Най-важна сред целите за устойчиво развитие е намаляване на мащабите на бедността. В хода на дискусията по тази тема бяха обменени мнения и опит в борбата с бедността в страните от региона. Ромите и други етнически малцинствени групи остават най - засегнати от бедността. Депутатите имаха възможност да представят гледната си точка относно най-ефективните методи за решение на този проблем.

 

Другата важна цел за устойчиво развитие е по-добро здравеопазване. В тази връзка парламентаристите дискутираха политиките в областта на здравеопазването, по какъв начин те отговарят на потребностите на днешното население, каква разлика има в качеството и в сферата на обхвата на държавното здравеопазване.

 

Обсъдено бе въздействието на климатичните промени върху бедността и здравеопазването, как младежите да бъдат включени в социалните и политическите процеси за ефективно прилагане на целите на устойчивото развитие. Форумът завършва с представяне на Глобалния парламентарен доклад за 2017 г.

 

ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ    ЧЕТЕТЕ ОНЛАЙН

 

 

 

 

НАЙ-ЧЕТЕНИ
КАЛЕНДАР | Моля, кликнете върху 2 дати

 

© 2014 Briag News.Всички права запазени!
Web Design & SEO by Zashev Design