153 съдилища и прокуратури искат ремонти, спешно ще оправят 10

Общество
11.06.2015 | 11:51 ч.

Камара искания за спешни ремонти заляла правосъдния министър, след като той изпратил писма до всички председатели на съдилища в страната, до главните секретари на Висшия съдебен съвет (ВСС) и на администрацията на главния прокурор, както и до директора на Националния институт на правосъдието, с искане на данни за необходимостта от неотложни ремонти на сградите, предоставени на органите на съдебната власт.

В отговор се получили искания от 153 съдилища и прокуратури - 49 писма от Апелативен районСофия; 33писма от Апелативен районВелико Търново; 28 - от Апелативен район  - Варна; 17 - от Апелативен районБургас; 26 - от Апелативен районПловдив.

      Описаните в тях проблеми могат да се обособят в четири основни групи, коментират от правосъдното министерство: необходимост от строителни работи за укрепване на сградите и устойчивост на конструкцията, с оглед осигуряване на безопасността на хората; осигуряване на достъпна среда на хора с увреждания; необходимост от основни и от текущи ремонти.

В крайна сметка ще се извършат спешни ремонти в 10 съдебни сгради и ще се предприеме проектиране на основни ремонти и преустройство в други 6 съдебни сгради чрез компенсирана промяна на разчета на бюджета за капиталови разходи по програма „Инвестиции на органите на съдебната власт“ за 2015 г.  Това се предлага в доклада към пълния анализ на състоянието на сградния фонд на съдебната власт, изготвен в Министерството на правосъдието /МП/ въз основа на поисканата информация от органите на съдебната власт.

      В доклада на Дирекция „Взаимодействие със съдебната власт“ към МП се отбелязва също така, че през последните 8 години е установена тенденция за намаление на капиталовите разходи като субсидия от републиканския бюджет на Министерството на правосъдието, необходими за поддържане, ремонт и реконструкция на сградния фонд на органите на съдебната власт. Това изключително затруднява ведомството в усилията му по осигуряване на  подходящи условия на труд, които да отговарят на всички европейски изисквания, се казва в доклада. В по-голямата си част съдебните сгради са стари, несъобразени със съвременните изисквания, а и неподдържани.

С тазгодишния бюджет на Министерството на правосъдието за капиталови разходи по програма „Инвестиции на органите на съдебната власт“ са утвърдени  средства в размер на 8 594 000 лв. В този смисъл наложителните ремонти са много повече, отколкото са предвидени за годината, но при всички случаи се налага да се редуцира годишния им брой според наличните средства. Затова е било и искането съдилищата и прокуратурите да пратят исканията си - да се очертае пълна картина и да се преценява.     

След обсъждане на тези проблеми и след проведени огледи на място от експерти на МП, в доклада се предлага извършването на следните спешни и неотложни строително ремонтни дейности, коментират от Министерството:

      • Обследване на съдебна палата вТутракан;

      • Основен ремонт на покривна хидроизолация, подмяна на стъклопакети на стъклен купол и изграждане на архив за нуждите на Административен съд- София град;

      • Строително и монтажни работи по покривна конструкция на съдебна сграда в Генерал Тошево;

      • Изграждане на пожароизвестителна инсталация, евакуационно и аварийно осветление на Съдебна палата- Ловеч. За обекта е налице одобрен инвестиционен проект и е издадено разрешение за строеж през 2013 г;

      • Основен ремонт на покривана съдебнатапалата гр. Първомай;

      • Преустройство на асансьорна шахта, доставка и монтаж на асансьорна уредба и изграждане на адаптирана тоалетна за инвалиди в Съдебнатапалата вГаброво;

      • Изграждане на асансьор и доставка и монтаж на подвижна платформа за имота, ползван от Административния съд вГаброво;

      • Изграждане на асансьор и преустройство на санитарни помещения в Съдебнатапалата вМадан. Налице е идеен проект, като за изпълнението е необходимо изготвяне на технически проект с конструктивно становище;

      • Монтажна асансьорна уредба в съществуваща шахта в Съдебнатапалата вКарнобат;

      • Изграждане на рампа и преустройство на входа на  сградата на Окръжен съд Кърджали. Налице е проект и издадено разрешение за строеж;

      Общата прогнозна стойност на тези дейности е в порядъка на 596 000 лв., които при възможност в различен времеви период до края на настоящата година ще се покрият от капиталовите разходи за 2015 г.

      Анализът показва още, че от проектиране с цел основен ремонт, допълнителни зали или преустройство се нуждаят съдебните палати в Карлово, Елена и Пловдив, както и районните съдилища в Пещера и Асеновград. На обследване и изготвяне на техническо задание  подлежи Съдебната сграда в  Бяла.

      Прогнозната стойност на разходите по тези дейности  е 158 000 лвТя е включена в капиталовите разходи на МП при последната вътрешна компенсирана промяна на разчета.

      В отговор на препоръката на министъра на правосъдието Христо Иванов към ръководителите на съдилищата и прокуратурите да се обследва необходимостта от изграждане на съоръжения за улесняване придвижването на хора с увреждания, е поискано монтиране на технически средства и платформи в 27 съдебни сгради.

      Прогнозната стойност за доставката и монтажа им е 321 890 лв.  В доклада до министър Иванов за състоянието на съдебните сгради се предлага да бъде изпратено писмо до ВСС за осигуряване на необходимите средства по бюджетите на органите на съдебната власт.

      Извън посоченото в доклада, в рамките на утвърдените капиталовите разходи затази година, Министерството на правосъдието извършва действия по осъществяване на реконструкция и ремонти на съдебните сгради в Кюстендил, Петрич, Враца, Добрич, Видин, Шумен, Бургас, Нова Загора и сградата на бул. „Ген. Скобелев“ в София за нуждите на Софийския районен съд и Софийската районна прокуратура. За тази цел в разчета за капиталови разходи за 2015 г. са предвидени  около 7 245 000 лв., като в него не влизат осигурените целеви средства за ремонта на т. нар. Военно НДК.Снимка: Пресцентър на Правосъдното министерство


 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник БРЯГ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.