500 лв. за първото бебе на годината и по 100 лв. за всяко следващо гласува Община Белене

Общество
08.02.2016 | 17:53 ч.

Общинският съвет на Белене гласува бюджета на крайдунавската община за финансовата 2016 година. Заложените приходи в годишния финансов план са в размер на 5 208 000 лв. В това число влизат приходи за делегирани държавни дейности в размер на 2 648 179 лв., от които общата субсидия за делегираните дейности е 2 603 340 и преходен остатък от 2015 г. - 44 839 лв. Приходите за местни дейности за годината са в размер на 2 559 821 лв. Тук влизат данъчни приходи в размер на 489 000 и неданъчни приходи - 1 728 092 лв. Трансферите за местните дейности включват обща изравнителна субсидия в размер на 478 300 лв. и пари за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища - 42 800 лв. Записаната целева субсидия за капиталови разходи е 236 800, а временните безлихвени заеми - 102 389 лева.

 

Заложените разходи в Бюджет 2016 са в размер съответно на 5 208 000 лв. Разходите в делегирани държавни дейности са в размер на 2 648 179 лв., а за местни дейности - 2 499 821 лв. За дофинансиране на делегирани държавни дейности в бюджета за годината са предвидени 40 000, от които за дейност „общинска администрация” 10 000 лв. и 40 000 лв. за дейност „ОДЗ”. Резервът за непредвидени разходи в местни дейности е 10 000 лв. Преходният остатък от 2015 г., който за община Белене е в размер на 185 733 лв., е разпределен, както следва: за общообразователни училища - делегирани бюджети - 24 231 лв., за Център за обществена подкрепа (ЦОП) - 20 608 лв. и за чистота - 11 494 лв. Заложените капиталови разходи за общински пътища за годината са в размер на 129 400 лв.

 

Част от бюджета е и инвестиционна програма в размер на 986 234 лв., съгласно приложен поименен списък по източници на финансиране. Целевата републиканска субсидия тук е 236 800 лв., а остатъкът от целева субсидия от 2015 г. - 129 400 лв. Предвидените собствени бюджетни средства възлизат на 64 800 лв., средствата на делегирани държавни дейности са 3 000 лв., а парите от национално финансиране за проекти по ПРСР - 552 234 лв. По ПУДООС средствата, вписани в общинския бюджет, са 124 724 лв. В графата „Утвърждава разходите за заплати през 2016 г., без звената, които прилагат системата на делегираните бюджети" са вписани 45 души общинска администрация.

 

Утвърдени са и средствата за целеви разходи и субсидии. Тук влизат помощи за лечение по решения на Общинския съвет, като за 2016 г. заложената сума е 3 000 лв. Общината ще отпуска 500 лв. за първия роден жител на Белене за 2016 г. и по 100 лв. за родени през годината деца с постоянен и настоящ адрес в община Белене, а средствата за даровити деца са 500 лв. Субсидиите за читалищата са в размер на 134 520 лв., за спортните клубове - 35 000 лв., а разходите за представителни цели и международна дейност - 11 000 лв. Разбивката на последната сума е съответно: за кмета на общината - 7 500 лв., за Общински съвет - 1 500 лв. и за кметствата - по 400 лв. Разходи за представително и работно облекло на заетия персонал е в размер на 50 лв.

Част от Бюджет 2016 на община Белене са и разчетите за дълга. Посоченият максимален размер на новия общински дълг за 2016 г. е 1 000 000 лв., а максималният размер на общинския дълг към края на 2016 г. - до 3 230 000 лева.

 
Печатни издания

  

 

 

   

 

 

     

 

 

Най-четени

Виц на деня

АРХИВ | изберете две дати

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник БРЯГ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.