62 ученици от Бяла са в риск от отпадане от образователната система

ГРАД БЯЛА
01.06.2022 | 12:19 ч.

През 2021 г. в образователната система са необхванати 4 деца от община Бяла, като с тях се работи за връщане и включване в образователната система.  Причините за необхващане се дължат на незаинтересованост от страна на родителите и неразбиране ролята на образованието. В резултат на съвместната работа на екипите 3 деца са записани в учебна институция и 2 са реинтегрирани.

В риск от отпадане в СУ „Панайот Волов” са 14 ученици, а в Професионална гимназия броят на учениците в риск е 48.

В СУ „Панайот Волов” през учебната 2020/2021 г.  14 ученици са в риск от отпадане и 4 ученици са напуснали училище. Причините за това са допуснати голям брой неизвинени отсъствия,  навършена 16-годишна възраст, преместване в друго населено място или заминаване в чужбина. През отчетния период няма реинтегрирани ученици.

В Професионалната гимназия  учат ученици от VІІІ до ХІІ клас от  Бяла, Борово и Ценово. За учениците в риск тях се предоставя допълнителна подкрепа за личностно развитие чрез  допълнително обучение по български език на ученици, за които той не е майчин; допълнително обучение по учебни предмети, по които учениците имат затруднения; включване на учениците в занимания по интереси, както и в дейностите от празничния и спортния календар на училището; провеждане на алтернативни родителски срещи /мобилни, изнесени, на адрес/ с родителите на изоставащите ученици и учениците в риск от отпадане; осигуряване на педагогическа, психологическа и правна помощ на родителите или лицата, на които са възложени родителските функции, по проблеми свързани с отглеждането, възпитанието и обучението на децата; отпускане на еднократна помощ или стипендия.

 
Печатни издания

  

 

  

 

 

 

     

 

 

Най-четени

Виц на деня

АРХИВ | изберете две дати

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник БРЯГ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.