66% от младите безработни в Бяла са с основно образование

Град Бяла
02.03.2024 | 16:02 ч.

През изминалата 2023  г.  по данни на  Дирекция „Бюро по труда“, в община Бяла е осигурена заетост на  52  младежи. Oт тях 9 са трудоустроени по мерки за заетост; 35 лица по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и шестима са  ангажирани  на първичен пазар на труда. Това става ясно от изготвения Общински план за младежта през 2024 г.

 Значителен процент от работещите в  общинските детски градини и  дружества са  на възраст до 29-годишна възраст. Това отразява визията на Общината да предоставя възможност на хора без трудов стаж или с малък професионален опит пълноценно да участват  на трудовия пазар. Тези млади попълнения обновяват  работните колективи и имат потенциала да оптимизират част от работния процес, внасяйки свежа енергия.

Остава негативна статистиката по отношение на младежката безработица към 31 декември 2023 г.  Като безработни  са регистрирани 66 човека.  Сред тях 2% са с висше образование, със средно образование са  24%, с основно –  8% и с начално –  66%. Данните са обезпокояващи, защото са индикатор за твърде голям дял на младежи, които са с много ниска степен на образование и за които добрата професионална реализация е изключително трудна. В сравнение със статистиката от предходния период (към 31 декември 2022 г.), процентът нискообразовани с начално образование е нараснал близо два пъти (тогава е отчетен 45,2%).  Това  е категоричен индикатор,  че е от ключова важност общинските структури да продължават да подпомагат и прилагат  превантивните  мерки  противодействащи на  риска от ранно отпадане от образователната система.

 Все пак, за да не се изкривява тълкуването на статистическите данни, трябва  да се посочи един от основните фактори за младежката безработица, а това са регионалните дисбаланси. Младите  квалифицирани  кадри  трудно  намират добре платена работа в по-малките населени места и затова  търсят  кариерни възможности в областните градове, София  или чужбина. Така в по-малките населени места остават младежи с по-нисък образователен ценз.  Те са слабо конкурентни на пазара на труда и затова са основни участници в програмите за заетост. Те не отговарят на изискванията на работодателите и това предопределя продължителния им престой без работа.

От друга страна, младежкото предприемачество е актуална бизнес алтернатива. За съжаление този тип инициативи са все още рядкост на местно ниво. Като основни препятствия се констатират  –  липсата на практически опит, професионални контакти и бизнес мрежи, бизнес умения и стартов капитал.  Някои млади хора се насочват към създаване, развитие или модернизиране на земеделски стопанства, други създават  обекти в сферата на услугите или стартират онлайн бизнеси. В това направление както Общината, така и средните училища чрез кампании, срещи и събития системно работят за стимулиране предприемаческото мислене, умения и мотивация на учащите се.


 
Печатни издания

 

     

  

Най-четени

Виц на деня

АРХИВ | изберете две дати

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник БРЯГ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.