8 вида сепарирани отпадъци продава на търг Община Бяла

ГРАД БЯЛА
06.10.2021 | 12:28 ч.

Община Бяла се готви да продаде на публичен търг 8 вида отпадъци. Сред тях са смесена твърда пластмаса, полиетилен, HDPE, черни метали, цветни метали, смес велпапе и хартия. 

Регионалната система за управление на отпадъците на регион Борово (Бяла, област Русе) е изградена за общините членки на Регионалното сдружение за управление на отпадъците на Регион Борово (Бяла, област Русе) съставено от общините Бяла, Борово, Две Могили, Ценово, Полски Тръмбеш и Опака. Във връзка с правилното и екологичното управление на отпадъците е изградена Сепариращата инсталация като част от РСУО за регион Борово (Бяла, област Русе), чиято цел е предварителното третиране на битовите отпадъци до достигане на критериите за последващото им третиране чрез рециклиране, компостиране и/или оползотворяване.

Общините членки на РСУО проведоха обширна разяснителна кампания, която имаше за цел да информира населението за начина на изхвърляне и ползите от разделно събиране на отпадъците генерирани от домакинствата.

В резултат в сепариращата инсталация се събира и обработва значително количество отпадъци, които се оформят в готова продукция, разпределена на бали по вид. Регулярно готовата продукция се продава посредством провеждане на търгове с тайно наддаване.

Към настоящия момент на територията на Регионално депо Бяла е складирано ново количество сепариран отпадък, който е готов за последваща обработка от лица, притежаващи разрешителни за дейности с отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците. Съгласно представена справка от Директора на Общинско предприятие „Регионално депо Бяла“ натрупаните отпадъци, продукт от дейността на Общинско предприятие „Регионално депо Бяла“ са 224800 кг. разпределени по видове.

 Кметът на Община Бяла ще предложи на Общински съвет Бяла да извършат продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на  сепарираните отпадъци, продукт от дейността на Общинско предприятие „Регионално депо Бяла“.

 
Печатни издания

  

 

  

 

 

 

     

 

 

Най-четени

Виц на деня

АРХИВ | изберете две дати

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник БРЯГ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.