9 вида отпадъци продава регионалното депо в Бяла

ГРАД БЯЛА
03.08.2020 | 11:53 ч.

Със заповед на кмета на Община Бяла Димитър Славов е насрочен поредния публичен търг, който ще се проведе на 10 август 2020 година, от 13.30 ч. за продажба на движими вещи – частна общинска собственост, представляващи сепарирани отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците, продукт от дейността на Общинско предприятие „Регионално депо Бяла“. Ще бъдат предложени за продажба 9 вида отпадъци, в т.ч. 4 вида полиетилен терефталат ПЕТ – прозрачен, син, зелен и кафяв; картон/велпапе/замърсен; 2 вида найлон – бял и цветен; алуминий – кенове; и черни метали. Общото количество на сепарираните отпадъци, които ще се предложат за продажба са 194 400 кг. Желаещите да участват в търга могат да закупят една тръжна документация и да подадат своята оферта за един, за няколко или за всички артикули  в срок до 17.00 часа на 07.08.2020 г. в Административната сграда на Община Бяла, с адрес: Бяла, общ. Бяла, обл. Русе, пл. “Екзарх Йосиф I”.

На 13 август 2020 г. се предвижда Община Бяла да проведе публичен търг за отдаване под наем на имоти и части от имоти, находящи се в  Бяла, общ. Бяла, обл. Русе: помещения за тренировки, съблекални и сервизни помещения с обща площ от 109 кв.м.,  находящи се в  Бяла; 2 терен, всеки от които с площ от 1 кв.м. за монтиране на кафе-автомат в административни сгради на Община Бяла; 2 терена, единия с площ от 30 кв.м., а другият с площ от 16 кв.м. за поставяне на павилион за търговка дейност и услуги; магазин с площ от 42 кв. м.; помещение с площ от 47.65 кв.м. с предназначение- сладкарница.

През месец август 2020 г. се предвижда и обявяването на публичен търг за продажба на земеделски земи. В землището на с. Бистренци, общ. Бяла, обл. Русе ще бъдат предложени за продажба – 6 имота; в землището на с. Лом Черковна, общ. Бяла, обл. Русе – 8 имота; в землището на с. Ботров, общ. Бяла, обл. Русе – 1 имот; в землището на с. Копривец, общ. Бяла, обл. Русе – 5 имота; в землището на с. Пейчиново, общ. Бяла, обл. Русе – 1 имот; в землището на с. Пет Кладенци, общ. Бяла, обл. Русе – 2 имота; в землището на с. Полско Косово, общ. Бяла, обл. Русе – 4 имота; в землището на с. Стърмен, общ. Бяла, обл. Русе – 1 имот; в землището на гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе – 25 имота; и в землището на с. Дряновец, общ. Бяла, обл. Русе – 12 имота.

Друг публичен търг, който Община Бяла ще обяви през месец август 2020 г., е за продажба на имот- частна общинска собственост с площ от 249 кв.м., в едно с построените в него сгради, находящ се в гр. Бяла и имот – частна общинска собственост с площ от 5998 кв.м. находящ се в с. Полско Косово.

Предвижда се през месец август да бъде обявен и търг за отдаване под наем на останалите след разпределението свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

 

 
Печатни издания

  

 

  

 

 

 

     

 

 

Най-четени

Виц на деня

АРХИВ | изберете две дати

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник БРЯГ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.