977 жители на община Бяла получиха средства за отоплителния сезон

Град Бяла
07.12.2022 | 11:31 ч.

Целева помощ за отопление са получили 2272 жители и семейства на територията на община Бяла, община Борово и  община Ценово.

За община Бяла Дирекция „Социално подпомагане“ Бяла е отпуснала 977 заповеди за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2022/2023г. С Постановление на Министерски съвет (ПМС) № 349/27.10.2022 г. е регламентирана възможност за отпускане на еднократна финансова подкрепа за отопление за отоплителен сезон 2022/2023 г.

Право на еднократна финансова подкрепа за отопление в размер на 400 лв. имат лицата и семействата, на които е издадена заповед за отказ по Наредба № РД-07-5/16.05.2008 г. единствено поради установен средномесечен доход за предходните 6 месеца по-висок със сума под или равна на 40,00 лв. от ДДО, както и регистрираните безработни, които са получили отказ поради непълна 6-месечна регистрация в дирекция "Бюро по труда” към 1 ноември 2022 г. За отпускане на еднократната финансова подкрепа за отопление не е необходимо тези лица да подават нови заявления, тъй като ще бъде отпусната служебно от съответната ДСП след извършване на служебни проверки и ще бъде изплатена еднократно през  декември 2022 г. За периода 1 ноември 2022 – 14 ноември 2022г. в ДСП Бяла са подадени 50 заявления-декларации, който към настоящия момент са в процес на обработка.

Средствата за сезон 2022/2023 г. се отпускат за период от пет месеца – от 1 ноември 2022 г. до 31 март 2023 г. Размерът им за отоплителния сезон 2022/2023 г. е 623,55 лв., което е със 100 лв. или 20% повече в сравнение с миналия отоплителен сезон.

Дирекцията „Социално подпомагане“ в Бяла е дала еднократна помощ от 300 лв. на семействата на 107 първокласници и 101 осмокласници. Децата, получили сумата, са от трите общини – Бяла, Борово и Ценово. Сумата се отпуска за новата учебна 2022/2023 година, съгласно Закона за семейни помощи за деца.

В община Бяла такава помощ получават семействата на 63 деца, записани тази година в първи клас, както и семействата на 72 деца от осми клас. Еднократната помощ се отпуска независимо от дохода на семейството. Сумата от 300 лв. се изплаща на два пъти по 150 лв. Първата половина се изплаща след влизането в сила на заповедта за отпускането ѝ, а другата - в началото на втория учебен срок, но само ако детето продължава да посещава училище (освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние). В случай че условията не са изпълнени, родителите трябва да върнат отпуснатите средства.

 

 


 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник БРЯГ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.