БАБХ ще прави допълнителни проверки в обектите, предлагащи сладолед

България
02.09.2020 | 14:44 ч.

Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) започва допълнителни проверки в обектите, предлагащи сладолед, които се базират и на получени сигнали.

Целта на извънредния контрол е да се проследи спазването на правилата за предлагане на сладолед без предварително опаковане до крайния потребител (колички, щандове на открито, подвижни обекти) - приборът за разсипване на сладолед да бъде отделен за всеки вид сладолед и да се съхранява при условия, недопускащи вторичното му замърсяване с патогени (бактерии и вируси) и алергени.

Проверява се също дали обектите предлагат пълна информация за храните на потребителите за наличието на вещества или продукти, причиняващи алергии и непоносимост, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 1169/2011.

По време на проверките, инспекторите ще вземат проби за лабораторно изпитване по микробиологични показатели за безопасност на храните, информират от Агенцията..

Обектите за производство и продажба на сладолед са регистрирани в съответствие с изискванията на Закона за храните и подлежат на периодичен контрол съгласно оценка на риска. При плановия контрол се извършва проверка на обектите за съответствието им с изискванията на европейско и национално законодателство в областта на храните. На проверка подлежат хигиенното състояние на обекта и оборудването, хигиена при съхранение и предлагане на храните, проследяемост, поддържане на системата за управление на безопасността на храните и други. 

От началото на 2020 година в производствените предприятия са извършени 161 проверки по официален контрол и една по сигнал. Открити са несъответствия в 3 проби на готов продукт за наличие на ентеробактерии на територията на ОДБХ София град, ОДБХ Добрич и ОДБХ Бургас. Унищожени са всички несъответстващи количества - 68 кг сладолед.