Без такса смет в Русе за семейства с изявени и даровити деца

Общество
28.12.2023 | 17:20 ч.

Семействата с деца, които активно спортуват или са с изявени заложби и таланти, да  не плащат такса за сметосъбиране и сметоизвозване. Това предлага кметът Пенчо Милков в докладна до Общинския съвет. Децата трябва да са ангажирани в извънкласни дейности по танци, пеене, вокално изкуство и музикални инструменти, изобразително, театрално изкуство и литература на територията на Община Русе.

В мотивите към докладната се посочва, че семействата, отглеждащи деца в условията на непрекъснато поскъпващия живот и нарастващите цени за основните жизнени потребности, се нуждаят от подкрепа и стимул, за да осигурят всичко необходимо за потомството си. В този смисъл намаляването на таксите на територията на Община Русе ще бъде облекчение за всяко семейство с дете, което спортува или е с изявени заложби и таланти в извънкласни дейности по танци, пеене, вокално изкуство и музикални инструменти, изобразително, театрално изкуство и литература в Общината. Това би била реална подкрепа, както за спорта, така и инвестиция в децата, за да израстват спортсмени, хора с борбен дух и цели.

Според кмета е целесъобразно такива семейства да бъдат освободени от събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране от таксата за битови отпадъци, тъй като отстъпката от освобождаването ще бъде осезаема за семейството, отговарящо на определените изисквания.

В тази връзка се предлага да се създаде нова  алинея 11 към чл. 16 от посочената Наредба, която гласи, че не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване, ако е подадена декларация по образец от собственик или ползвател на жилищен имот, който е родител или лице, упражняващо родителски права, или приемен родител, на малолетно или непълнолетно дете, което в срок до една година преди годината, в която се подава декларацията е участвало на състезание от държавния спортен календар към съответната спортна федерация и/или отличено с призово място и/или награда в национален или международен конкурс или състезание в областта на изкуствата, спорта или науката и/или посещаващо и/или ползващо социална услуга. За жилищния имот, за който има подадена декларация, се начислява само такса за обезвреждане на битовите отпадъци в депа и други съоръжения и такса за почистване на местата за обществено ползване. Освобождаването от такса за сметосъбиране и сметоизвозване се извършва при няколко условия.

Правоимащите трябва да подадат в Община Русе декларация по образец, към която задължително се прилага удостоверение, с което се доказва участието на детето в състезание от държавния спортен календар към съответната спортна федерация или в национален или международен конкурс или състезание в областта на изкуството, спорта или науката през годината, в която се подава декларацията.

Удостоверението се издава от ръководителя на съответния спортен клуб, в който е картотекиран състезателят, състав или школа по изкуство или учебно заведение, регистрирани на територията на Община Русе. Подадените декларации се разглеждат и одобряват от Комисия, назначена от кмета.

Проектонаредбата  вече е публикувана и се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта.  


 
Печатни издания

 

     

  

Най-четени

Виц на деня

АРХИВ | изберете две дати

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник БРЯГ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.