Д-р Христиана Златева: Медицината не може да излекува хипертонията, но може да я контролира

Общество
26.05.2022 | 17:57 ч.

Д-р Христиана Златева завършва висшето си  образование през 2015 г. в Медицинския университет в Плевен. От юни 2016 г.  до декември 2020 г. специализира кардиология към Медицинския университет в Плевен и от декември 2020 г. е специалист кардиолог. От юни 2016 г. вече е в УМБАЛ "Медика" в отделение по Инвазивна, неинвазивна и интензивна  кардиология, а от месец май е в СБАЛК "Медика Кор'". Д-р Златева работи към ДКЦ 2 и преглежда два пъти седмично в сградата на болница "Медика" - сряда и петък от 14:00-17:00 ч.

 

- Д-р Златева, какви нови тенденции се забелязват в обхвана на пациенти с артериална хипертония?  

- Артериалната хипертония е социално значимо заболяване и е водещ глобален фактор за инвалидизация и преждевременна смърт. Под термина артериална хипертония се разбира повишаване на систолното налягане /”горна граница”/- над 140 мм живачен стълб, а за диастолното налягане /”долна граница”/- над 90 мм живачен стълб, като средна стойност от трикратни измервания при най-малко два или повече прегледа.

В света над 1,5 милиарда души страдат от хипертония. В България сърдечно-съдовите заболявания са на първо място сред причините за смърт. Това заболяване засяга около 45 % от хората над 18-годишна възраст. Честотата на заболяването се повишава с напредване на възрастта. При лица над 60 години се среща при над 60 %, а след 70-годишна възраст надвишава 70% за мъжете и 80% за жените. В последните години се отчита, че артериалната хипертония се подмладява - нараства честотата сред по-млади хора (25-40 години). Ковид пандемията значително увеличи броя на тези пациенти.

Независимо от възрастта всеки човек трябва да знае в какви граници е  артериалното му налягане. Това се постига с регулярно измерване на кръвното налягане – в домашни условия или в лекарски кабинет. За тази цел съветваме всички пациенти да имат апарат за кръвно налягане в дома си. Много е важно измерването да се прави в спокойна среда-пациентът трябва да е седял поне 5 минути, да не е пушил и пил кафе поне 15 минути преди това. Правят се три измервания през 1-2 минути, а ако има разлики в измерванията се правят и допълнителни. Артериалното налягане се отчита като средна стойност на последните две измервания. Много честите измервания объркват пациента, а редките не могат да регистрират високо кръвно налягане. Достатъчно е хипертониците да го проследяват сутрин и вечер, когато то е най-високо, по възможност в едни и същи часове.

- Какви са нормалните стойности?

- Според Европейските препоръки за високо артериално налягане приемаме стойности над 140/90 мм живачен стълб, докато в Америка границата е по-ниска-над 130/85 мм живачен стълб. Артериалната хипертония се разделя на два типа –първична (есенциална), при която причината е неустановена, и вторична (симптоматична), когато високото кръвно налягане се дължи на друго основно заболяване. В тези случаи хипертонията е изява на ендокринно, бъбречно или неврологично заболяване. Високото кръвно налягане по време на бременност и сънна апнея също е вид вторична хипертония. Честотата на този тип хипертония е по-висока при по-млади хора, достига близо 30%. Ранното откриване на вторичната хипертония при младите пациенти под 50-годишна възраст е важно, защото отстраняването на причината би могло да доведе до пълно излекуване на артериалната хипертония, докато в по-късна възраст вероятността е по-малка. Останала недиагностицирана, вторичната хипертония може да доведе до усложнения. В около 95 % от случаите се касае за първи тип. Артериалното налягане и степените на артериалната хипертония се разделят в няколко категории – оптимално, нормално, високо нормално, три степени на хипертония и изолирана систолна хипертония (когато само „горната граница‘‘ е висока).

- Какви са причините, които предизвикват това заболяване?

- Причините за артериална хипертония са неизвестни. Установено е влиянието на някои вредни навици и наследствената обремененост. Така например, децата на родители с артериална хипертония, боледуват три пъти по-често. Хората, които злоупотребяват с готварска сол и алкохол, пушат, имат наднормено тегло, са с по-висок риск от развитие на това заболяване. Не на последно място по значение е психоемоционалният стрес, който може да бъде пусков механизъм за възникването на това заболяване.

-  По какви симптоми можем да открием хипертонията?

- Артериалната хипертония е известна като „тих убиец“, защото в първите стадии протича безсимптомно и се открива случайно при профилактични прегледи или прегледи по друг повод. Често оплаквания се появяват, когато са нанесени вече щети върху важни органи- кръвоносните съдове, сърце, бъбреци, мозък. Симптомите зависят от стадия и давността на артериалната хипертония. Могат да бъдат главоболие – обичайно тилно, гадене, повръщане, замайване, световъртеж, зрителни нарушения („мушици“ пред очите), сърцебиене, задух при физически усилия, кръвотечение от носа и други. В по-напредналите фази на заболяването кръвното налягане се повишава рязко - хипертонична криза, когато артериалното налягане е със стойности -180/100 мм живачен стълб и по-високо. Хипертоничната криза крие висок риск от мозъчен инсулт и миoкарден инфаркт. При хипертоници тези инциденти са шест пъти по-чести. Най-лошият вариант е,  когато артериалната хипертония се изяви директно със своите усложнения. Някои от тях ги споменах - мозъчен инсулт, миокарден инфаркт, ритъмни нарушения – най-често Предсърдно мъждене, бъбречни усложнения. За съжаление нелекуваното артериално налягане не рядко води и до летален изход.

- Как се поставя диагнозата?

- За високо артериално налягане приемаме стойности -140/90мм живачен стълб при неколкократни измервания за едно денонощие. Кардиологът може да прецени, че е необходимо по-дълго проследяване на кръвното налягане за 24 часа със специален апарат.

- Какво е лечението на това заболяване?

- Има две стратегии за лечение на високото кръвно налягане - чрез промяна в начина на живот и медикаментозно. Понижаването на систолното артериално налагане с 10 мм живачен стълб или на диастолното с 5 мм живачен стълб води до намаляване честотата на всички големи сърдечно-съдови събития с около 20%, а за мозъчния инсулт с 35 %. Лечение се започва при артериално налягане 140/90ммЖ и по-високо при всички пациенти под 80-годишна възраст и при артериално налягане 160/90ммЖ при всички пациенти над 80 години, ако те понасят добре по-ниските стойности. В по-леките степени на артериална хипертония и когато пациентът  е без рискови фактори, препоръчваме промяна в начина на живот. Но ако след период от 3 месеца на променен начин на живот високото кръвно налягане персистира, медикаментозното лечение е неизбежно.

Подходът е индивидуален като се взимат под внимание и рисковите фактори на пациента – захарен диабет, възраст, тютюнопушене, висок холестерол и други. Прицелните стойности на артериалното налягане са различни в зависимост от възрастта и придружаващите заболявания. При всички пациенти между 18-65 години целим артериално налягане 130/79 мм живачен стълб, а за тези над 65 години целта е 139/79ммЖ. При диабетици и пациенти с бъбречни заболявания се препоръчва артериалното налягане да е под 130/85ммЖ, но не и под 120/70ммЖ. В старческа възраст хипертонията е по-често систолна и агресивното лечение може да доведе до голямо понижение на диастолното налягане („долната граница“). Така както високата „горна граница“, така и ниската „ долна“ под 70 ммЖ може да доведе до сърдечно–съдови инциденти. Истината е, че медицината не може да излекува окончателно артериалната хипертония, но общата цел на лекар и пациент е добрият контрол.

- Къде грешат пациентите?

- Много често срещаме в практиката пациенти, които знаят, че имат високо кръвно налягане, но не са посещавали кардиолог. Тези пациенти пият от лекарствата на съпруг/съпруга или по съвет от съседка. Подходът за лечение е индивидуален. Кардиологът оценява риска на конкретния пациент и назначава терапия, която е правилна за него. Най-големият проблем е, че хората неглижират заболяването, не се лекуват или се лекуват погрешно. Българите заемаме челни позиции в много негативни класации - по сърдечно-съдова смърт, тютюнопушене, нездравословно хранене. Пациентите ни имат много придружаващи заболявания и това влошава протичането на болестта.

Правилният начин за борба с артериалната хипертония е навременното й откриване (скрининг) и контрол. В тази връзка е подходящо да си припомним за Световния ден за борба с артериалната хипертония -17 май. По този повод СБАЛК „Медика Кор“ по традиция ежегодно организира скринингови кампании за откриване и борба с високото кръвно налягане. Тази година скринингов пункт бе разположен на Централния общински пазар и гражданите на  Русе имаха възможност да измерят кръвното си налагане и да се консултират безплатно с кардиолог. Това повишава информираността на пациентите и подобрява превенцията на сърдечно-съдовите заболявания. Лечебни заведения „Медика“ имат за цел да подобрят здравната култура на хората, да стимулират развитието на профилактиката и комуникацията между лекар и пациент като предоставят достъп до високо квалифицирани специалисти и медицинско оборудване.

- Как да променим начина си на живот, за да повлияем артериалната хипертония?

- Здравословният начин на живот може да предотврати или да забави появата на артериална хипертония. Промените в начина на живот, които се препоръчват, са ограничаванe приема на готварска сол и на алкохол, спиране на тютюнопушенето, намаляване на телесното тегло и редовна физическа активност. Препоръчителният дневен прием не бива да надхвърля 5 г/дневно. Прекомерната употреба на сол може да доведе до задържане на излишно количество вода и затрудняване работата на бъбреците, които я обработват, увеличава се рискът от образуването на камъни. Злоупотребата със сол повишава риска от наднормено тегло и увреда на стомаха. Това, което съветваме пациентите, е постепенно да намаляват консумацията на сол като това води до адаптиране към по-безсолния режим на хранене и впоследствие намалява предпочитането на по-солени храни. Няколко практически съвета –купувайте пресни продукти вместо консервирани, обезсолявайте сиренето и маслините и избирайте продукти, които не съдържат съставка сол. А няколко мотивиращи причини да ограничим консумацията на алкохол са отслабването, тъй като се избягва приема на калории, които се съдържат в него,  регулира съня и предотвратява стомашни и чернодробни увреждания. Препоръчителният седмичен  прием не бива да надхвърля 14 единици за мъже и 8 единици за жени (1 единица е = на 125 мл вино или 250 мл бира). Насърчаваме пациентите да има и дни от седмицата без алкохол. Един от най-важните съвети е спиране на цигарите, което ще повлияе не само високото кръвно налягане, но удължава живота. Отказът от тютюнопушенето подобрява имунитета и кръвообращението, понижава стойностите на „лошия“ холестерол и повишава тези на „добрия“, намалява образуването на тромби по съдовете, облекчава хъркането и задъхването. Едва 20 минути след последната цигара пулсът и кръвното се понижават, след 24 часа рискът от миокарден инфаркт намалява значително, след 48 часа се подобряват вкуса и обонянието, а след година рискът от миокарден инфаркт намалява наполовина. След 5-15 години рискът от появата на сърдечно-съдов инцидент се връща към положението преди да сме започнали да пушим. Съветваме пациентите да отслабнат, ако имат наднормено телесно тегло – чрез редовна физическа активност и правилна диета – повече плодове, зеленчуци, риба и ядки без сол, ограничаване на червени меса. Ходенето пеша, достатъчно сън и правилен режим на хранене понижават артериално налягане и риска от сърдечно-съдови инциденти. Установено е, че 6000 крачки дневно пеша, което се равнява на 5 км или 1 час ходене, са достатъчни, за да бъде определен един човек за физически активен. Ежедневната активност подобрява метаболизма и намалява ризка от миокарден инфаркт, захарен диабет, остеопороза и депресия. Лятото е благоприятен сезон за хипертониците, защото кръвоносните съдове се разширяват и кръвното налягане се понижава. В тази връзка пациентите трябва да знаят, че не трябва да спират самоволно терапията си или да не я приемат редовно. Необходимо е да се консултират с кардиолог, който ще редуцира броя на медикаментите и дозите. Сърдечноболните трябва да избягват горещите часове на деня и да и да избират по-прохладните – рано сутрин и след 17:00 ч., да не допускат да се обезводняват. Препоръчва се да се приема поне 1,5 литра дневно.

Лечението се базира на доверието между лекар и пациент и взаимната отговорност. Всички сърдечноболни трябва да посещават редовно кардиолог, да обсъждат с него всички свои въпроси и да получават съвети за промяна в начина на живот и терапия.

 
Печатни издания

  

 

  

 

 

 

     

 

 

Най-четени

Виц на деня

АРХИВ | изберете две дати

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник БРЯГ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.