Доставят оборудване за охрана на Центъра за възрастни хора

ГРАД БЯЛА
01.02.2021 | 15:10 ч.

Оборудване за наблюдение и охрана и за лекарски кабинет ще осигури Община Бяла за Центъра за стари хора. След проведена процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Доставка на оборудване и обзавеждане по проект: „СоБи - Подобряване на координацията и Социалните политики между Община Бяла и Комуна Градинари за ефективен трансграничен регион“  на 11 януари 2021 г. кметът на Бяла подписа договор за „Доставка на оборудване за наблюдение и охрана”, а на 25 януари 2021 г. за „Доставка на оборудване за лекарски кабинет”.

    С подписване на договорите  възрастните хора в региона ще получат достъп до адекватна грижа, което ще подобри социалното благополучие в трансграничния регион. За успешната реализация на процедурата е необходимо да бъде доставено оборудване и изградена сигурна и надеждна техническа инфраструктура, съобразена с утвърдените добри практики и всички изисквания на приложените компоненти.

Изпълнението включва и необходимия монтаж, инсталиране, работно тестване или извършване на други дейности за предаване на доставеното оборудване/обзавеждане и системи във вид, годен за експлоатация – за предметите, за които това е приложимо.

Предстои сключване на договори по обособена позиция № 2: „Доставка на мебели и оборудване за центъра за възрастни хора”; и обособена позиция № 4: „Доставка на стоматологично оборудване”.

 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник БРЯГ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.