Държавата плаща за рампи и асансьори в жилищните сгради на хора с увреждания

Общество
25.02.2020 | 17:41 ч.

Държавата дава пари за рампи, платформи и асансьори за хора с увреждания. По проект "Достъпна жилищна среда" може да се финансира проекта  за  изграждане на  достъпна среда за хора с увреждания в съществуващи  жилищни сгради и прилежащите им пространства. Ще се отпускат между 10 000 и 100 000 лева, предвидени за строително-монтажни работи, които целят изграждането на рампи, подземни платформи и асансьори.

По компонент „Достъпна жилищна среда“ могат да кандидатстват собствениците на индивидуални жилищни сгради, които са с трайно увреждане, придвижват се с инвалидна количка или в чието семейство има такова лице. По друг компонент, наречен „Лична мобилност" пък може да се кандидатства за приспособяване на личния автомобил, спрямо нуждаещият се.

Отпускат се  до 8000 лв. Кандидатите, които към момента нямат придобита правоспособност за управление на МПС, ще получат и финансиране за курс за шофьорска книжка. Право да кандидатстват по програмата имат хора с трайни увреждания на долни или горни крайници, които имат документ, че са физически годни да бъдат шофьори, а изменението в конструкцията на превозното средство е допустимо, доказано със становище от техническа служба. Човек с трайно увреждане може да кандидатства в рамките на годината и по двата компонента, но поотделно - с две отделни заявления, към които е необходимо да приложи и издадено от дирекция „Социално подпомагане“ писмо за подкрепа. 

Срокът за подаване на предложенията от кандидатите е в периода от 12 февруари до 12 май 2020 г., включително. Необходимите документи могат да бъдат подадени на хартиен и електронен носител на място, по куриер или по пощата на адреса на МТСП.

 

 
Печатни издания

       

   

 
 

 

     

Най-четени

 

 

 

Виц на деня

Не знам за КОВИД-19, но ако вземат да ни правят психотестове,

доста хора ще изгърмят

 

АРХИВ | изберете две дати