Двама русенци си спестиха по 20 % от глоби на НАП

Общество
13.01.2022 | 10:48 ч.

Двама русенци са сред първите клиенти на НАП, които си спестиха по 20 % от наложени им санкции. Бързо и находчиво те са се възползвали от новата разпоредба в Закона за административните нарушения и наказания, която влезе в сила от 23 декември 2021 г. и фиксира, че при наложена глоба или имуществена санкция от НАП, нарушителите ще имат възможност да намалят размера  ѝ с 20 %, ако я платят в 14-дневен срок от връчването на наказателното им постановление.

В единия случай наказанието е наложено за неподадени годишни данъчни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ, а в другия за неспазен краен срок при подаване на декларация за прекъсване на дейността от самооосигуряващо се лице.

Според новите правила за административнонаказателно производство, лицата, които не желаят да обжалват наложената от НАП глоба или имуществена санкция, могат да платят 80 % от нейния размер. За целта те трябва да подадат в офис на НАП заявление по образец и да внесат сумата в двуседмичен срок от връчване на наказателното постановление по банкова сметка „Данъци и други приходи за централния бюджет“ на компетентната териториална дирекция или офис на НАП. Ако не бъде подадено заявлението, то нарушителите губят правото си да се възползват от възможността да платят по-ниска санкция.

В 14-дневния срок от връчване на наказателното постановление, в намален размер могат да се платят глобите и имуществените санкции, които са по наказателните постановления, издадени след 22 декември 2021 г. или преди тази дата, в случай че двете седмици от връчване на наказателното постановление не са изтекли към 23 декември 2021 г. В този случай връченото наказателно постановление влиза в сила от датата на плащане на санкцията в намален размер.

В практиката на офиса на НАП в Русе над 90 на сто от на наложените санкции на физически лица са под 100 лв. и обжалването на наказателни постановления почти не се използва от клиентите, а новата разпоредба е допълнителен стимул за своевременно плащане на глобите. Приходната администрация използва различни начини за известяване на нарушителите за наложените им наказания – по телефона, съобщение до електронен адрес, пощенско писмо с обратна разписка и чрез връчители. Ако чрез тях не се осъществи работен контакт със санкционираното лице, се задвижва процедура по чл. 58 от ЗАНН за влизане в сила на наказателното постановление и принудителното му събиране с налагане на запори и други предвидени в закона начини. В крайна сметка глобите винаги се събират, но изгубеното време за укриване от нарушителя  отнема възможността му да намали значително сумата за плащане.

Новите правила за административнонаказателно производство са подробно разяснени в становище на НАП, публикувано в сайта на Агенцията. 

 

 
Печатни издания

  

 

  

 

 

 

     

 

 

Най-четени

Виц на деня

АРХИВ | изберете две дати

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник БРЯГ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.