ЕЦБ отново повиши водещите си лихви, уверява, че банковият сектор в еврозоната е стабилен

Свят
16.03.2023 | 16:31 ч.

Европейската централна банка обяви, че повишава трите си основни лихвени процента с нови 50 базисни пункта, тъй като "инфлацията ще остане твърде висока твърде дълго". Това е третото поредно увеличение на лихвите с 0,50%, с което лихвите в еврозоната достигнаха най-високи нива от края на 2008 г. насам. Това е в съответствие с решимостта на ЕЦБ да осигури своевременно връщане на инфлацията към средносрочното целево равнище от 2%, посочи централната банка.

Така лихвата по основните операции по рефинансиране - лихвеният процент, по който търговските банки могат да заемат средства от ЕЦБ за срок от една седмица - нараства до 3,50 на сто. Лихвеният процент по депозитното улеснение (който банките получават за депозирането на средства овърнайт при ЕЦБ) става 3,00 на сто, а ставката по пределното кредитно улеснение (която банките плащат, когато заемат овърнайт средства от ЕЦБ с предоставяне на обезпечение) достига 3,75 на сто. Новите стойности влизат в сила от 22 март, посочва БТА.

Решението на ЕЦБ се взима на фона на опитите на централните банки и правителствата на водещи икономики да ограничат вредното въздействие, което има повишаването на лихвите върху оценката на различни активи - най-често държавни и фирмени облигации. 

В съобщението е записано още: "Управителният съвет следи отблизо текущите пазарни трусове и е готов да реагира, ако е необходимо, за да запази ценовата и финансовата стабилност в еврозоната. Банковият сектор в еврозоната е устойчив, със силни капиталови и ликвидни позиции. Важно е да се отбележи, че наборът от инструменти на ЕЦБ е напълно достатъчен, за да осигури ликвидна подкрепа на финансовата система на еврозоната, ако е необходимо".


 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник БРЯГ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.