Европейската тристранка: Европа застарява, бежанците раздвижват трудовия пазар

Общество
18.03.2016 | 08:37 ч.

"Европейското население е в процес на застаряване. В редица държави-членки, равнищата на работната сила започва сериозно да спадат. Много незаети свободни работни места както в областта на високата квалифиция, така и в тази на ниската, съществуват съвместно с високата безработица на територията на цяла Европа. Това от своя страна подкопава общите ни перспективи за реализиране на бъдещ растеж. Включванетона търсещите убежище и бежанците в пазара на труда е от съществено значение". Това се коментира в  Становище на европейските икономически и социални партньори, след срещата на върха на 16 март по повод бежанската криза. Отчита се, че от началото йпрез 2013-а,в държавите-членки на ЕС навлизат около 2 милиона бежанци. Повече от 1 милион са пристигнали през 2015 г. и още един милион се очаква през 2016 г. поради продължаващите конфликти. "Предприемането на ответни действия по отношение безпрецедентните потоци от мигранти в Европа е спешно. Съветът все още дори не е включил основните предизвикателства пред справянето с хуманитарната криза в границите на ЕС в своята обща работна програма. Засилване на сътрудничеството между страните-членки е единственото решение на извънредните бежански потоци, пристигащи в ЕС, които принудиха някои държави-членки дори да затворят своите границите, излагайки на риск договореното в Шенген", са казва в Становището. В него се подчертава значението на Шенген за Европа:    "Шенген е едно от най-осезаемите постижения и пряка полза, в резултат от европейската интеграция на граждани и компании. Едно увреждане или прекъсване на Шенгенското пространство сериозно ще наруши веригата на добавена стойност и в крайна сметка ще унищожи работни места и ще понижи благосъстоянието на хората. И още по-конкретно, крайно необходим е ефективен контрол на външните граници на ЕС. Адекватен размер финансови средства е необходим, за да предостави възможност на Frontex (Европейската агенция за управление на операционно сътрудничество в периферните райони на страните членки на Европейския съюз) да изпълнява ролята си, като същевременно по този начин ще се гарантира, че международната закрила е на разположение на тези, които се нуждаят от такава, в съответствие с Договорите на ЕС и международното право".

Според Европейската тристранка,именно законната миграция от трети страни е част от необходимите мерки за по-доброто функциониране на нашите трудови пазари и за подобряване на мобилността в ЕС, както и с цел да се гарантира бъдещия ни просперитет и преодоляване на демографските предизвикателства . В наш интерес е хората от цял свят, притежаващи умения, нужни на нашите трудови пазари, да възприемат Европа като привлекателна дестинация, в която да учат, живеят и работят законно.

"Правилната интеграция на хората, пребиваващи в Европа, и включването им в обучение, заетост и в обществото като цяло, е от решаващо значение. Организирането на интеграционни курсове, жилища, класове за изучаване на езици и други мерки за образование и обучение е отговорност на държавните власти и на обществото като цяло", пише в Становището, цитирано от КТ "Подкрепа". Въпреки това, икономическите и социални партньори предприемат голям брой от инициативи, за да да допринесат с каквото могат в тази посока.

Европейските икономически и социални партньори подчертават   своята ангажираност и желание за работа с правителствата и останалите заинтересовани страни с цел да проектират и разработят политики за подкрепа и приобщаване. Работодателските организации, както от обществения, така и от частния сектор, търговските и индустриални камари, камарите на занаятчийските работилници, синдикатите, както и някои други, изпълняват важна роля и са ангажирани да насърчават и подкрепят включването бежанците в трудовия пазар и в обществото. Необходимостта от координирана, общоевропейска програма за предоставяне чиракуване за бежанци / мигранти, обхващаща не само държавите на транзитно преминаване - вътре в ЕС и съседните му държавино също и приемащите ги страниМиграцията, управлявана по правилен начин, би могла да изиграе важна роля в борбата със спадащия коефициент на населението в трудоспоспособна възраст, причината за който се крие в застаряващото население на Европа, смята Европейската тристранка.

 

 

 
Печатни издания

  

 

  

 

 

 

     

 

 

Най-четени

Виц на деня

АРХИВ | изберете две дати

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник БРЯГ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.