Градският транспорт в Русе иска 850 000 лв. заем от общината, вече й дължи над 620 000 лева

Бизнес
07.05.2020 | 16:02 ч.

Заем от 250 000 лева да отпусне Община Русе за градския транспорт, е предложение на кмета Пенчо Милков до общинските съветници. Докладната записка ще бъде разгледана на сесията на старейшините на 21 май.

Предложението на градоначалника идва след писмо от 31 март от  Александър Георгиев – изпълнителен директор на „Общински транспорт Русе“ ЕАД, в което моли да бъде разгледана възможността да се осигури финансова подкрепа на общинското дружество чрез предоставяне на заем от Община Русе в размер на 850 000 лева. 

Към писмото е приложен Прогнозен паричен поток за 2020 г. (актуализиран), в който данните от януари до март са действителни, а за периода април-декември са с прогнозни стойности.

Изготвената финансова прогноза до края на годината за градския транспорт в Русе отчита всички измерими фактори – промяна на минималната работна заплата, увеличение на трудовия стаж на работещите, тенденциите в изменението на пътникопотока, актуализираните субсидии и компенсации. Анализите показват, че за извършване на транспортната дейност е необходим значителен финансов ресурс до края на годината, който не е наличен в дружеството.

В настоящата извънредна ситуация, породена от COVID-19, се отчита значителен спад на пътникопотока (с близо 50%), което води до намаляване на приходите от продажба на билети и карти. „Общински транспорт Русе“ ЕАД продължава да извършва своята дейност, като отсрочва задълженията си към доставчиците и плаща само най-наложителните, които обаче са и най-значителни по своята стойност – работни заплати и осигуровки, данъци, наем и електроенергия.

Видно от приложените счетоводни документи – баланс и отчет за приходите и разходите към 31 март 2020 г., търговското дружество приключва първото тримесечие на 2020 г. със загуба в размер на 62 хил. лева, посочва Пенчо Милков в докладната си записка.

От нея обаче става ясно още, че Общинският съвет със свое Решение от 19 октомври 2017 г. е дал съгласие на търговското дружество да бъде отпусната временна финансова помощ под формата на паричен заем в размер на 130 000 лева, при заплащане на годишна лихва от 1,24% и срок за връщане от 4 години.

В изпълнение на решението е сключен договор за паричен заем от 16.11.2017 г. С друго решение от 19 април 2018 г. на ОбС-Русе, на дружеството е отпуснат допълнителен паричен заем от още 200 хил. лева, който е предоставен чрез увеличаване на главницата по договора за паричен заем, сключен на 16.11.2017 г., при същите договорени условия. Сключено е допълнително споразумение от 23 май 2018 г.

На 19 септември 2019 г. отново с Решение на общинските съветници на „Общински транспорт Русе“ ЕАД е отпуснат допълнителен паричен заем в размер на 300 000 лева, който е предоставен чрез увеличаване размера на главницата по договора за паричен заем от 16.11.2017 г., без да се променят останалите клаузи по договора. Сключено е допълнително споразумение от 30.09.2019 г. Към настоящият момент, задълженията на „Общински транспорт Русе“ ЕАД към Община Русе по договора за паричен заем от 16.11.2017 г. са в размер на 624 339,29 лева.

Новият заем ще бъде отпуснат еднократно от резерва на Общината, при запазване на уговорената първоначално лихва в размер на 1,24% и крайния срок за връщане на цялата главница, в т.ч. и на допълнително предоставените заемни средства. .

 

 

 

 
Печатни издания

  

   

     

Най-четени

 

 

 

Виц на деня

- Може да е умна,

пък да не го показва?

- А може да е тъпа

и да не го крие!

АРХИВ | изберете две дати