„Грижа в дома“ ще помага още три месеца на нуждаещите се в Бяла

Град Бяла
03.02.2024 | 15:03 ч.

В началото на  януари 2024 г. Община Бяла подписа Допълнително споразумение №1 към Договор №BG05SFPR002-2.001-0137-C01 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, с което се измени срокът на предоставяне услугите по проекта от 12 на 15 месеца.

За изминалата една година е оказана грижа и подкрепа на над 200 нуждаещи се. Постоянният брой потребители, които получават почасови мобилни здравно-социални услуги по домовете, е 120 души.

На практика това удължи с още 3 месеца предоставянето на услугите „Грижа в дома в Община Бяла, област Русе“ и увеличи максималния размер на безвъзмездната финансова помощ до 500 949,38 лв. Своевременната промяна на срока на договора позволява на екипа по проекта да продължи да подпомага качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора в невъзможност за самообслужване.

 Предоставят се почасови мобилни здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания; доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост; заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги.

 


 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник БРЯГ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.