Изградена е система за картографиране на зоните в региона Гюргево-Русе с риск от възникване на горски пожари

Общество
26.05.2023 | 07:50 ч.

На заключителна пресконференция на 23 май 2023 г. в Канев център на Русенския университет „Ангел Кънчев“ беше отчетена работата по тригодишния проект за превенция и предотвратяване на бедствия в трансграничния район Русе – Гюргево, съфинансиран от Европейския съюз.

Основна цел на проекта беше да се увеличи капацитетът за реакция и превенция на горски пожари и наводнения в трансграничния регион, както и да се подобри сътрудничеството и комуникацията между съответните институции, ангажирани с преодоляването на кризисни ситуации. Общата стойност на проектното финансиране е 994 135,10 евро.

На пресконференцията бяха представени постигнатите проектни резултати от партньорите по проекта Окръжен съвет-Гюргево (водещ партньор), Румънски Червен кръст-клон Гюргево, Български Червен кръст и Русенски университет „Ангел Кънчев“.

Представителят на водещия партньор Окръжен съвет-Гюргево Деспина Маня обобщи резултатите по проекта и благодари на всички партньори за отлично свършената работа. Тя каза, че този проект е изградил един от онези ценни мостове между институции  и хора от двете страни на река Дунав.

Ръководителят на Червен кръст-Гюргево Мариян Мъчелару разказа за съвместната работа на екипите на Червения кръст от Гюргево и Русе. „По време на работата ни по проекта ние работихме с добри партньори, но в същото време изградихме и много сътрудничества и приятелства“, заяви Мъчелару. Подготовката на доброволци, които са обучители на населението, ще осигури дългосрочна устойчивост на проекта.

Проф. Юлиана Попова – координатор по проекта от страна на Русенски университет „Ангел Кънчев“, представи ролята на университета за идентифициране на зоните, застрашени от горски пожари и наводнения, и за оценка на риска на базата на аналитични инструменти и теренни изследвания. Изградената по проекта учебно-изследователска лаборатория с географска информационна система за картографиране на зоните в региона Гюргево-Русе с риск от възникване на горски пожари, както и за моделиране на екологични рискове от бедствия, аварии и катастрофи ще осигури добри условия за обучение и научноизследователска дейност. Проф. Попова също благодари на всички институции подкрепяли проекта.

Антоанета Ябанозова – координатор по проекта от страна на Българския Червен кръст разказа за проведените обучения на доброволците и населението на територията на Русенска област. Запозна участниците и с обратната връзка, получена по отношение на ползата от тези обучения. Благодари на координатора по проекта и на партньорите, както и запозна присъстващите с полученото поздравление от Академик Христо Григоров – Председател на Българския Червен кръст и проф. д-р Красимир Гигов, Генерален директор на БЧК.

 

 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник БРЯГ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.