Как да се помогне на жертвите на домашно насилие обсъдиха експерти

ГРАД БЯЛА
06.03.2023 | 21:49 ч.

По инициатива на Клуб „Отворено общество“ се проведе работна среща, посветена на мерките за противодействие срещу домашното насилие с фокус върху ромските жени.

В събитието се включиха представители на Община Бяла, ЦСРИ – Бяла, директори и психолози от детските градини, здравен медиатор и трудов медиатор работещи изцяло с ромското малцинство. Срещата е една от първите дейности на проекта BGJUSTICE-4.002-0001 „Партньорство с кауза“, който се реализира от Сдружение „Център „Динамика“ - Русе в партньорство с Клуб „Отворено общество“ – Русе и Областна администрация - Русе с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021.

Основната му цел е да предложи нови подходи в работата с уязвими групи жени в Русенска област чрез по-активното им включване, оказване на консултантска подкрепа, повишаване обществената ангажираност и по-емпатично медийно отразяване. Като домашно насилие се определя всеки акт или опит за физическо, психическо или сексуално насилие, както и принудителното ограничаване на личната свобода и личен живот при фактическо съпружеско съжителство.

Акцент в проекта е създаването на Консултативен център с безплатна помощ за жени от уязвими групи в Русе, която ще се предоставя в изнесени приемни в общините в Русенска област. Предвидена е и реализацията на Програма за кариерно консултиране, която ще допринася за професионалните възможности пред жените жертви в противовес на финансовата зависимост и усещане на безперспективност в ситуация на домашно насилие.  Работата по този проект ще продължи до април следващата година и особено внимание ще бъде насочено към ромската общност в цялата област, в която насилието и ранните раждания все още се приемат за норма.

Беленските медиатори споделиха, че в нашата община няма случаи на прояви на домашно насилие в ромската общност или ако има, то те са единични или инцидентни. Така темата се измести към проблема по какъв начин може да се достигне до истинските жертви на домашно насилие, които се страхуват от обществената схизма и се притесняват да потърсят професионално съдействие.

Когато сте жертва на домашно насилие, потърсете помощта на полицията или на специализираните организации, които оказват съдействие на жени и деца, претърпели насилие. За спешни случаи: телефон 112

 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник БРЯГ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.