Кметът на Плевен с петима заместници

Общество
21.12.2015 | 17:22 ч.

Актуализираната структура на общинската администрация утвърди на заседанието си днес местният парламент. Съветниците подкрепиха численост в размер на 206.5 щатни бройки държавна отговорност и 80 щатни бройки, дофинансирани от местни общински приходи. Съгласно структурата, заместниците на кмета на Община Плевен вече ще бъдат петима.

 

Ресорите на заместниците на градоначалника ще бъдат съответно „Финанси и икономика”, „Европроекти и хуманитарни дейности”, „Териотриално развитие”, „Обществен ред и сигурност” и „Младежки дейности, спорт и туризъм”. До момента са обявени имената само на трима от тях – зам.кмет по финансите е Милен Яков, териториално развитие – арх. Невяна Иванчева и еврпороекти – Стефан Милев.

 

На пряко подчинение на кмета ще бъдат отделите „Правно и нормативно обслужване”, „Вътрешен одит”, „Връзки с обществеността и протокол”, „Информационни технологии”, „Местно самоуправление” и „Култура”. Към ресора на зам.кмета „Финанси и икономика”, където са дирекциите „Финансово-счетоводни дейности и управление на собствеността” и „Приходи от местни данъци и такси” преминава дирекция „Икономическо развитие”. Заместник-кметът по обществен ред и сигурност ще координира дейностите на отделите „Обществен ред и сигурност”, „Управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка”, както и дейността на Инспектората и Звеното по вътрешна охрана. Заместник-кметът по „Европроекти и хуманитарни дейности” ще координира дейността на дирекция „Европроекти”, както и отделите „Образование” и „Здравеопазване и социални дейности”.

На пряко подчинение на заместник-кмета „Териториално развитие” освен дирекциите „Строителство, техническа инфраструктура, кадастър и регулация” и „Архитектура, градоустройство и териториално и селищно устройство” преминава и сектор „Земеделие и гори”.

Работата на отдел „Младежки дейности, спорт и туризъм” и секретаря на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни ще координира заместник-кметът по младежки дейности, спорт и туризъм.

 

 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник БРЯГ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.