Комисии в Общински съвет – Плевен обсъждат продажба на имот в града, отреден за поликлиника

Общество
31.03.2020 | 13:56 ч.

Предложение за продажба на общински недвижим имот с площ от 8 619 кв.м в жк „Дружба“, заедно с изградените в него на груб строеж три сгради, влиза за обсъждане в комисии в Общинския съвет. „Става дума за недвижим имот - частна общинска собственост, теренът е в 1-ви микрорайон в жк "Дружба". Това е урбанизирана територия с начин на трайно ползване за друг обществен обект, комплекс. Според стария идентификатор теренът е отреден за поликлиника с аптека. Част от имота са и изградените в него на груб строеж три обществени сгради - на 8, на 3 и на 2 етажа“, информира председателят на Общинския съвет Мартин Митев. Той поясни, че районът е преди всичко жилищен, но там вече има застрояване на обществени и търговски сгради - бензиностанции, автомобилни представителства, магазини. В района се намират и АГ клиника в строеж, жилищни блокове 315, 316, газстанция, градински център и др.

Посочените три сгради в имота са с изтекли гаранционни срокове на носещата конструкция след „замразяване" на строежа през 1993 г. и не са налични строителни книжа и документи по Наредба №3 на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството в сила от 31.07.2003 г. В предложението се посочва, че и трите сгради са със стоманобетонна конструкция от безгредови плочи и монтажни колони, изпълнена по строителна система „Пакетно-повдигани плочи" /ППП/. Армировката им е оголена и корозирала, има и течове по покривите им, които нарушават целостта на конструкцията. Връзките през ППП между колоните са покрити с ръжда. Сградите са освидетелствани от комисия по ЗУТ съгласно констативен протокол от 06.03.2020 г. като негодни за обитаване и подлежащи на експертно обследване. Около тях липсва и строителна ограда и достъпът до тях не е обезопасен.

За имота, предложен за продажба, има изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител, която възлиза на 1 132 830 лв. без ДДС, в т.ч. за поземления имот - 385 360 лв. и за обществените сгради - 747 470 лв.

„Този имот е включен в програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Плевен за 2020 г. в раздел III, точка Б. „Имоти, които Община Плевен има намерение да продаде", припомни Мартин Митев. Той информира, че предложението за продажба предстои да бъде разгледано през април в две от постоянните комисии в Общинския съвет - ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" и ПК по "Бюджет и финансова политика".

При одобрение в Общинския съвет, предложението е имотът да бъде предложен на публичен търг чрез предварително представяне на предложенията от участниците в общинска администрация.

 
Печатни издания

  

   

 
 

 

     

Най-четени

 

 

 

Виц на деня

Един изял ябълката 

и всички сме изгонени от Рая.

Друг изял прилеп

и сега всички си седим вкъщи.

Айде по- внимателно какво ядете, а?!

АРХИВ | изберете две дати