КООРС вече ще следи и за паркирането в Русе

Общество
07.12.2023 | 09:09 ч.

 Специализирано звено „Контрол, охрана, обществен ред и сигурност“ (КООРС) при Община Русе вече ще бъде  Специализирано звено „Инспекторат, охрана, обществен ред и сигурност” (ИООРС) и ще поеме нови функции.

Това е записано в предложение от кмета Пенчо Милков за промяна в Правилника за организацята на звеното, предложена за обществено обсъждане.

Според предложението, СЗ „ИООРС“ към Община Русе, ще извършва контрол по спазване и установяване на нарушения на нормативни актове, приети от Общински съвет – Русе, от компетентност на Кмета на Община Русе, осъществява контрол по утвърдената организация на паркиране и таксуване в паркингите и зоните за платено паркиране, принудително отстраняване или блокиране колелата на неправилно паркирани автомобили, както и охраната по смилъса на Закона за частната охранителна дейност, включваща охрана на обекти публична и частна общинска собственост на Община Русе, както и извършване на контрол по спазване на договорните задължения на юридически лица, с които Община Русе има сключени договори и по които същата е възложител.

"Контролни функции по установяване на нарушения на нормативни актове, приети от Общински съвет – Русе са възложени и на други служители в администрацията на Община Русе. Така към Отдел „Транспорт“ и дейност 623 „Чистота“, звено „Инспектори по чистотата“, които са на подчинение на Отдел „Екология“ са назначени служители на длъжност „инспектори“, чиито компетенции са ограничени по прилагане на специфични нормативни актове, а на Общинското предприятие „Комунални дейности“ са възложени функции, свързани със зоните за платено паркиране, принудително отстраняване или блокиране колелата на неправилно паркирани автомобили, които имат контролен характер.

При анализ на постоянно увеличаващият се брой сигнали и обстоятелството, че голяма част от тях касаят съвкупност от нарушения, е установена необходимост при извършване на проверки да участват специалисти с разнопосочни компетентности с цел максимална процесуална икономия и ефективна защита на обществения ред и контрол по спазване на Наредбите, приети от Общински съвет Русе", мотивира промените градоначалникът.

Предложеният проект на Правилник предвижда нова административна структура на звеното, а именно: директор; администрация; Отдел „Инспекторат“; Сектор „Платено паркиране и репатриране“; Сектор „Контролно-наказателна дейност“;  Отдел „Охрана“; Сектор „Невъоръжена охрана и Сектор „Видеонаблюдение“.

След промените числения състав на СЗ ”ИООРС” ще е 184 щатни бройки, а този на ОП "Комунални дейности" - 134 щатни бройки.

Инспекторите ще имат право да налагат глоби с фишове, при спазване изискванията на Закона за административните нарушения и наказания и Закона за движението по пътищата.

Настоящият правилник влиза в сила от 15 януари 2024 г.

Предложенията и становищата по проекта могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Русе, на адрес: гр. Русе, пл. „Свобода” № 6 в четиринадесет дневен срок от публикуването на проекта на интернет страниците на Община Русе и на Общински съвет – Русе.

 


 
Печатни издания

 

     

  

Най-четени

Виц на деня

АРХИВ | изберете две дати

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник БРЯГ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.