КРИБ настоява промяна в закона за извънредното положение в частта за съотношението 60/40

Бизнес
31.03.2020 | 15:16 ч.

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) иска промяна в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Организацията е изпратила писмо до председателя на парламентарната правна комисия Анна Александрова, в което се посочва, че се иска промяна в закона в частта на широко прокламираната подкрепа от страна на държавата в съотношение 60/40.

"Настояваме за промяна на тази мярка в интерес на бизнеса и на работниците и служителите и превръщането й в ефективна такава, която реално да подпомогне икономиката в страната и да изпълни заложените в нея цели, а именно – запазване на работните места и опазване живота и здравето на хората", се казва в писмото на КРИБ.

Организацията предлага три варианта на изменение на закона за извънредното положение:

" 1.Запазване на съотношението 60/40, като държавата поеме не само част от възнаграждението на работниците и служителите, но и осигурителните вноски в същото съотношение.

Мотиви:

Със запазването на предвиденото в закона поемане на част от брутното трудово възнаграждение на работниците и служителите от държавата в съотношение 60/40 и поемането на осигурителните вноски в същото съотношение, ще се запази разполагаемия доход на работниците и служителите и на работодателя. Същевременно тази операция ще гарантира приходната част на НОИ от осигуровки. От своя страна държавата ще получи гарантирано плащане на осигурителните вноски, които директно ще постъпват от бюджета в НОИ.

  1. Предлагаме съотношението 60/40 да бъде променено в съотношение 80/20.

Мотиви:

Мярката 60/40 след последните промени в проекта на ПМС придоби голям обхват. Достъпът на фирми до тази мярка вече не е ограничен до тези, които изрично са упоменати в приложението на постановлението, но от нея могат да се възползват работодатели от всички сектори на икономиката, чиито приходи от продажби са отбелязали спад от 20 и повече процента.

Предоставената възможност за кандидатстване за компенсации за работни заплати по тази схема е от съществено значение не само за работниците и служителите, но и за работодателите. Проблем е, че с така предвиденото съотношение и запазване на 100% на работната заплата, тежестта изцяло се поема от работодателя и съотношението коренно се променя. При направените разчети за работни заплати, осигуровки и данъци, при работника доходът остава непроменен, а участието на държавата  е по-малко от законово определеното. В тази връзка и на основата на разчетите, с цел постигане на предварително заложената идея за реално компенсиране, съотношението следва да се промени на 80 към 20. Предложението е разходите по  промяната на схемата да бъдат в рамките на предвидения бюджет от над 1 млрд. лв. без допълнителни разходи.

  1. Договорено между работодатели и синдикати намаление на работната заплата за периода на кризата

Мотиви:

Това е един от възможните варианти за запазване на работните места и поемане на тежестта от работниците и служителите и от работодателите. Крайна мярка, която ще доведе до намаляване на разполагаемите доходи на работниците и служителите, но в голяма степен ще гарантира работните им места и тежестта ще се разпредели  солидарно между тях и работодателите.

Считаме, че ако не се предприемат бързо действия за промяна на закона в тази му част, сме заплашени от вълна от фалити на фирми, вкл. на структуроопределящи за икономиката, както и нарастване на безработицата, засилване на рецесията и срив в приходите не само в бюджета на страната, но и в доходите на населението", се посочва още в писмото на КРИБ до Анна Александрова.

 
Печатни издания

  

   

 
 

 

     

Най-четени

 

 

 

Виц на деня

- Вярно ли е, че си се развел с жена си, а после си се оженил за балдъзата?!

- Вярно е.

- Защо, бе човек?!

- Свикнах с тъщата...

АРХИВ | изберете две дати