Местната власт в Бяла търси средства за ремонт на читалища

ГРАД БЯЛА
10.01.2022 | 17:58 ч.

Община Бяла търси възможности за ремонт в читалищните сгради чрез собствени средства или финансиране със средства от фондовете на Европейския съюз. Това става ясно от годишната  програма за развитие на читалищната дейност в общината през 2022 година.

На територията на общината съществува изградена мрежа от 9 читалища. Едно от тях се намира в Бяла, а останалите са в другите населени места на общината. Читалищата получават субсидии от държавния и общински бюджет. Сумата на предоставената субсидия като държавно-делегирани дейности възлиза на 172 260  лв. при стандарт за една читалищна бройка - 11 484 лева. В него са включени средства за заплати и осигуровки, ЗБУТ, за дейности и издръжка на читалището. Другите източници на финансиране на читалищата са: членски внос, културно-просветна и информационна дейност, наеми, дарения и др.  

Състоянието на материално - техническата база на всички читалища е много различно. Сградите на читалищата се нуждаят от ремонтни дейности, за които читалищните настоятелства не могат да отделят средства от собствените си бюджети.

В село Бистренци сградата на НЧ „Пробуда 1927” е необитаема. Библиотечният фонд се съхранява в сградата на Кметството.

  Сградата на НЧ „Трудолюбие 1884” в Бяла  в много добро състояние, последният ремонт е бил през 2014 г. Читалището разполага с библиотека - с над 30 000 тома българска и чужда литература, самодейни състави - група за автентичен фолклор „Хърцойки”,  вокална група „Нежни звуци”, вокална група „Романтика”, детска фолклорна формация „Зорница”, танцов състав за фолклорни хора „Беленска китка”, Клуб за спорт и танци „Фламинго” ЕТНО; литературен клуб „Хайде де”, самодеен театър, компютърен кабинет с интернет по Проект „Глобални библиотеки“.

НЧ „Просвета 1919” в с. Босилковци е в сградата на Кметството. То разполага с библиотека,  певческа група и танцов състав „Чатманлийки”. НЧ „Пробуда 1927” в Дряновец е в сграда с много добро състояние, тъй като последният ремонт е бил през 2015 г. В него има библиотека, певческа група „Северняшка китка”, компютър с интернет. НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 1922”         в с. Копривец също е с много добро състояние на сградния фонд. Последният ремонт е през 2014 г. Има библиотека, певческа група за автентичен фолклор, детски вокален дует, компютър с интернет.

НЧ „Развитие 1899” в с. Полско Косово е в сграда, чийто последен ремонт е бил през  2015 г. Библиотеката е с около 12 000 тома литература. Има детски танцов състав „Косовче”,  певческа фолклорна група „Косовски авлиги”,  клуб „Дамски свят”,  детски театрален клуб и клуб „Млад библиотекар”, компютър с интернет. НЧ „Н. Й. Вапцаров 1908”        в с. Лом Черковна се намира в сграда в задоволително състояние, последният ремонт е през  2014 г. Разполага с библиотека.

НЧ „Съгласие 1918” в Пейчиново се намира в сградата на Кметството, с последен ремонт през 1995 г. Има библиотека, певческа група за автентичен фолклор „Комшийките”, три състава за автентични празници и обреди. НЧ „Развитие 1927”  в  Стърмен е в много добро състояние с ремонт през  2014 г. Има библиотека, певческа фолклорна група „Росна китка”, компютър с интернет. НЧ „Пробуда 1928” в с. Ботров се намира в сградата на Кметството. Има библиотека и певческа група.

 Читалищата в Бяла и селата Полско Косово, Стърмен, Копривец и Дряновец разполагат с компютър и достъп до интернет. В другите читалища не е налична такава техника.

Анализите показват, че най-редовните посетители на библиотеките са читателите в учаща се възраст - ученици и студенти. След тях се нареждат хората от третата възраст и читателите в активна възраст.

Годишната програма на читалищата започва още на Йордановден. През януари НЧ „Развитие 1899” в Полско Косово на 6-и ще отпразнува 174 години от рождението на Христо Ботев. По този повод ще се състои  „Час по родолюбие” - литературно четене с

ученици. Ще бъдат оформени кът и изложба за живота, делото и творчеството му. Всеки понеделник от месеца се организира и  колективно четене на книга. НЧ „Трудолюбие 1884” в Бяла, Община Бяла и читалищата от общината на 21 януари 2022 ще поздравят с концерт АГ отделението на МБАЛ „Юлия Вревска” и ще възпроизведат народния обичай „Бабинден”

В новите условия на социална изолация се утвърждават други форма на работа - литературни четения  и рецитали онлайн.

 

 

 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник БРЯГ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.