Регламентирано: Бялото саламурено сирене - само с поне 40 % масленост!

Бизнес
28.07.2021 | 20:28 ч.

Министерският съвет прие Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти, в която са допълнени някои разпоредби от сега действащата. Те имат за цел да регламентират изискванията по отношение на етикетирането на храните, при чието производство или приготвяне са използвани имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко.



С нормативния акт се въвеждат и изисквания по отношение наименованията, характеристиките, етикетирането и предлагането в търговската мрежа на най-масово присъстващите на пазара в страната сирена - саламурените.

Въвежда се дефиниция на продукта "бяло саламурено сирене", както и критерии относно неговите основни характеристики. Съдържанието на сухо вещество и маслеността в него не трябва да бъдат по-малко от 40%.

Посочените критерии са в пълно съответствие с изискванията на международния стандарт Кодекс Алиментариус за сирене в саламура - Codex Group Standard for Cheeses in Brine (CODEX ST AN 208- 1999). За този тип сирена са заложени изисквания за използване на означенията "високомаслено", "пълномаслено", "със средна масленост", "частично обезмаслено" и "обезмаслено".

С Наредбата се въвежда и дефиниция за "саламурено сирене с повишено водно съдържание", която има за цел да намали предпоставките за подвеждане на потребителя. Предвижда се саламуреното сирене с повишено водно съдържание да се предлага в обектите за дистрибуция (търговия) на храни само предварително поставено от производителя в опаковки, които не могат да бъдат отстранявани в търговския обект.

Предвиден е преходен период във връзка с въведените нови изисквания по отношение на етикетирането и опаковането, с цел даване на възможност на бизнеса за адаптиране към направените промени. Наредбата ще влезе в сила три месеца след обнародването й в Държавен вестник.

 

 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник БРЯГ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.