Модерна сграда за живеещите в Дома за възрастни в Бистренци планира Община Бяла

ГРАД БЯЛА
10.04.2023 | 08:55 ч.

Нова модерна сграда предстои да бъде построена за хората, настанени в Дома за възрастни в Бистренци. Това съобщи за Брягнюз кметът на Община Бяла Димитър Славов. Сегашното здание е на 130 години, морално и материално остаряло. Това е бивше училище, чиито класни стаи са приспособени за обитаване. И колкото и да се ремонтират, те не могат да отговорят на съвременните изисквания, заяви Славов.

Бяла е включена преференциално в списъка на домовете, които могат да бъдат финансово подпомогнати за обновяване на материалната база на Дома за възрастни хора.

Проектът може да се осъществи след като Общината кандидатства с проектно предложение за директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции по Национален план за възстановяване и устойчивост, Процедура BG-RRP-11.010 – „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“. Целта на процедурата е всички съществуващи домове за стари хора да се приведат в пълно съответствие с изискванията на стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст по отношение на специализираната среда за предоставянето на услугата.

 Дейностите, които ще се извършат, са свързани с извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед привеждането на съществуващата материална база на домовете за стари хора в пълно съответствие със стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст по отношение на специализираната среда за предоставянето на услугата. Също така всички домове ще бъдат приведени в пълно съответствие с изискванията за осигуряване на достъпна среда и енергийна ефективност.

 „Тръгваме на варианта на проектиране на сградата – уточни Славов. - Домуващите ще бъдат изведени от старите стаи и  настанени в модерни условия, които да отговарят на всички европейски изисквания. Сегашната сграда постоянно се ремонтира, но не може да се постигне желания резултат спрямо модерните условия“, заяви кметът.

Планираната продължителност на всеки проект, включително дейностите, предвидени в него, не може да надвишава 24 месеца от датата на подписване на договора за предоставяне на средства от Механизма. В случай на необходимост ще бъде допустимо удължаване на срока на договора, но не по-късно от 31.12.2025 г.

 Община Бяла  декларира, че социалната услуга за резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст ще бъде поддържана минимум 5 години след датата на приключване на дейностите по инвестицията и верификация на искането за окончателно плащане от страна на СНД. Предназначението на сградата/помещенията, обект на интервенция по инвестицията, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след датата на приключване на дейностите по инвестицията.

 

 

 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник БРЯГ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.