Намаляват младежите с рисково поведение в Беленския район

ГРАД БЯЛА
07.04.2021 | 16:08 ч.

През последните години в Община Бяла се наблюдава тенденция за намаляване броя на младежи с рисково поведение и отклонение от моралните и правните норми.  Това става ясно от приетия Общински план за младежта.

В изпълнение на Националната програма „Работата на полицията в училищата” се провеждат обучителни модули. Изнесени са лекции в училищата по следните теми: „Агресията в училище”, „Хората, които ни помагат - полицаят”, „Хулиганство”, „Унищожаване и повреждане на имущество. Вандализъм”, „Последици от противоправни деяния, извършени от малолетни и непълнолетни”, „Безопасно поведение в интернет”, „Телефонни измами”.

С участието на служители от РУ - Бяла и общинска администрация се провеждат специализирани полицейски операции с цел предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления, извършвани от младежи и срещу тях. Успешно работи и Координационният механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция.

Причините, довели до извършването на противообществени прояви и престъпления от младежи, са комплексно обусловени. Основните са: младежко увлечение и лекомислие, податливост на влияние в приятелска среда - включително и от вече пълнолетни лица, нередовно посещение на учебни занятия, нездрава семейна среда, нисък жизнен стандарт и безработица, неангажираност с полезни дейности, нарастваща агресия, неглижиране от страна на родителите, криза на общочовешки ценности, която рефлектира силно у младите хора.

Организирането и провеждането на различни прояви и инициативи от Община Бяла с подкрепата на кмета са предназначени за местното население и допринасят за запазване на идентичността на града, местния фолклор, културно-историческото наследство, неформално образование в сферата на културата, стимулиране на иновативни практики и експериментални форми и др., без те да се подчинени на стереотипите по пол.

 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник БРЯГ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.