НАП-Русе: 44 194 лв. са изплатени от началото на годината за надвнесен данък върху доходите

Бизнес
26.02.2021 | 18:37 ч.

По близо 19 % от получените досега в офиса на НАП в Русе декларации за внесен данък върху доходите се възстановяват надвнесени суми.

Вече на 135 физически лица са изплатени 44 194 лв. от началото на годината.

Обичайно това е свързано с ползването на данъчни облекчения, сред които са водещи за над 50 % намалена работоспособност съгласно решение на ТЕЛК, за отглеждането на деца, за доброволни вноски в пенсионни фондове и застраховки „Живот“, за закупуване на жилища от млади семейства и др.

От тази година на данъкоплатците е предоставена нова възможност за разпореждане с надвнесени от тях суми.

С въведения нов член - 130а, в Данъчно–осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), в сила от началото на 2021 г., физическите лица, посочили в годишната данъчна декларация надвнесени суми, възможност да заявят тази сума да послужи за погасяване на други налични или бъдещи задължения. С направените промени е предвидена възможност да се посочи и какъв вид да са те – данъци, ДОО, ДЗПО или ЗО, както и задължения, подлежащи на принудително изпълнение. За да се възползват от тази възможност, физическите лица трябва да попълнят част в IV на годишната данъчна декларация точки от 12.2 до 12.4.5. С надвнесените суми гражданите могат да погасят както стари задължения, така също и бъдещи такива. Разпределението не може да надвишава сумата за възстановяване, както и че сумата не може да остане за следващи плащания при наличие на задължения.

Другата възможност, която лицата могат да изберат е възстановяване по реда на чл. 128-130 от ДОПК по посочена от него банкова/платежна сметка като попълни част 12.1.

Досега в офиса на НАП в Русе са получени 719 бр. декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ, от които почти 60 % по електронен път. Очаква се техният брой значително да се увеличи през март, когато в портала за електронни услуги на НАП ще са достъпни предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица. Потребителите, които имат персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис, ще могат да се възползват от предварително въведената в декларациите им информация за получени от тях доходи от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари, субсидии, изплатени на земеделски производители, доходи от наем за имоти, чиито наематели са юридически лица, в случай че платците на доход са подали информация за техния размер.

       Допълнителна информация за декларирането на доходите може да бъде получена на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700 и в сайта на агенцията www.nap.bg

 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник БРЯГ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.