Наредба в Бяла регулира как общинският бюджет да финансира спортни клубове

Град Бяла
03.02.2024 | 15:08 ч.

Проект за Наредба № 4 за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание и спорта на територията на община Бяла подготви общинската администрация.

Община Бяла  има намерение да  подкрепя юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на обществено полезна дейност  –  спортните клубове, които организират и осъществяват тренировъчна и спортно състезателна дейност на територията на община Бяла чрез предоставяне на финансови средства от бюджета. До момента обаче не е налице приета от Общински съвет Бяла нормативна уредба,  уреждаща условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание  и  спорта на територията на община Бяла.

 С проекта на наредбата се  определят условията  и реда за финансово подпомагане на спортни клубове  в община Бяла, процедурата по сключване на договори за финансово подпомагане, както и дейностите и разходите, които се финансират. С оглед разходването на публични средства е регламентиран и редът, и начинът, по който спортните клубове следва да отчитат  разходваните средства. За улеснение на заинтересованите  спортни клубове  към наредбата са разработени формуляри на основните необходими документи за кандидатстването им за финансиране от Община Бяла  и последващото отчитане на изразходваните средства. Проектът на наредбата регламентира упражняването на контрол и последиците от неизпълнение на задълженията от страна на финансираните спортни клубове.

Осигуряването на средства за финансиране на дейностите по прилагане на новата нормативна уредба, ще се осъществява със средства от бюджета на Община Бяла, като конкретният им размер  ще  се определя ежегодно с приемането на бюджета на общината  от Общинския съвет.


 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник БРЯГ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.