Нисък процент на висящите дела отчете Административният съд в Русе

Общество
21.03.2023 | 19:25 ч.

Нисък процент на висящността при делата и увеличен брой на съдебните производства с фактическа и правна сложност, отчита Административният съд в Русе за 2022 година.

Общият брой на разглежданите първоинстанционни и касационни дела и върнати за продължаване на съдопроизводствените действия през изминалата година е бил 1204, като 994 от тях са новообразувани, а 210 – висящи. В края на отчетния период със съдебен акт са приключили 1007 дела (84%), а висящността на делата, изразена в проценти и в абсолютни стойности, остава ниска с нива идентични с предходната година (16%).

Констатира се намаление на новообразуваните дела с 9% в сравнение с предходната 2021 г., предимно в първоинстанционните административни производства, но се увеличава броят на делата с фактическа и правна сложност. Съдът отчита леко увеличение на касационните дела, част от които също с фактическа и правна сложност. Наблюдава се и увеличаваща се тенденция за отправяне на искания за преюдициални запитвания до Съда на Европейския съюз.

През изминалия период са разгледани 757 първоинстанционни административни дела, от които 170 висящи към 1 януари 2022 г. За 2022 г. свършените дела са 609 (81%), от които 141 (23%) са прекратени (при 27% за 2021 г. и 24% за 2020 г.). Причините и правните основания за прекратяването на делата са предимно недопустимост на жалбата, липса на правен интерес, просрочено оспорване, неотстраняване на констатирани нередовности в жалбата/исковата молба в дадения от съда срок, оттегляне на жалбата, липса на местна подсъдност или подведомственост, повдигане на препирня за подсъдност.

 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник БРЯГ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.