Нова структура в Община Русе: След кмета най-натоварен ще е заместникът му по устройство на територията

Общество
10.12.2023 | 17:41 ч.

Нова структура на Община Русе ще бъде гласувана на следващата сесия на Общинския съвет на 21 декември. Според таблицата, приложена към докладната записка, предложена от кмета Пенчо Милков, става ясно кои от бъдещите му седем заместници за какви дирекции и отдели  ще отговарят.

Най-малко подчинени ще имат двама зам.-кметове -  по спорт и младежки дейности и по опазване на околната среда и комунални дейности.  И двамата ще управляват по една дирекция, съответно  – „Спорт и младежки дейности“ и „Екология  и зелена градска среда“.

Следващ по натовареност явно ще е заместникът по образование и култура – ще управлява Дирекция „Образование и култура“, както и отделите „Култура, духовно развитие и изкуство” и „Образование”, както и  Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Съвсем новата длъжност на зам.-кмет по сигурността и обществения ред, за която упорито се спряга името на бившия областен управител Борислав Българинов, може би ще дели ресора точно с градоначалника.

Дирекциите „Обществен ред, сигурност и защита на потребителите” и „Дигитализация, информационна и мрежова сигурност” се явяват на пряко подчинение на кмета. Според новия правилник на преименуваната структура КООРС, която вече ще се казва Специализирано звено „Инспекторат, охрана, обществен ред и сигурност” (СЗ ”ИООРС”)  ще е пряко подчинена на кмета, но негов заместник ще отговаря за дейността на звеното и ще определя задачите за изпълнение.

Петият заместник на Пенчо Милков  - по международни програми и проекти, инвестиции  и собственост, ще има на подчинение две дирекции и два отдела. Това са дирекциите „Управление на собствеността” и Дирекция "Икономика, инвестиции, международно сътрудничество  и проекти“, както и отделите „Общинска собственост, земеделие  и управление на етажната собственост”  и „Търговия и наемни отношения”.

Шестият заместник - по социални дейности, здравеопазване и транспорт, също ще управлява две дирекции и два отдела. Това са  дирекциите „Социални   и здравни  дейности“  и Дирекция „Транспорт и отделите „Социални дейности” и „Здравни дейности”.

Седмият заместник, който има най-много подчинение, ще е  по устройство на територията. Под негово командване са две дирекции и четири отдела, съответно „Инвестиционно проектиране, устройство и кадастър“ и „Инфраструктура, строителен иинвеститорски контрол”, както и отделите „Устройствени планове и кадастър“, „Инвестиционно проектиране”, „Инфраструктура и инвеститорски контрол” и „Строителен контрол“.

Всъщност най-натоварен изглежда да е секретарят на Общината, който управлява пет дирекции и 9 отдела. Както се казва, човекът на тази длъжност ще върти дирекциите по правни дейности и административно обслужване,  ще отговаря за контрола по срочността на документооборота, канцелария и комуникации, финансово-стопанските дейности и местните данъци и такси. Освен това ще води и сектор “Управление на административния сграден фонд, снабдяване и ведомствен транспорт“.

 

 

 

 

 

 


 
Печатни издания

 

     

  

Най-четени

Виц на деня

АРХИВ | изберете две дати

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник БРЯГ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.