Община Русе се отчете за седмичната работа

Общество
17.09.2021 | 16:15 ч.

Общинската администрация в Русе се отчете за свършената седмична работа от 13 до 17 септември 2021 година.

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

 • изпратени са писма до РИОСВ, РЗИ, Дирекция „Инспекция по труда“ – Русе и Областния управител за организиране на съвместни инспекции на потенциалните замърсители на въздуха от производствени дейности. В тях ще участват и представители на Община Русе, като целта е резултатите им да бъдат публични за гражданите;
 • изпратено бе писмо до директора на РЗИ – Русе за предоставяне на данни за всички регистрирани респираторни, онкологични и други заболявания на територията на Община Русе за периода 2000-2021 г., както и анализ на причинителите им, с което да се покаже степента на влияние на атмосферния въздух върху здравето на жителите ѝ;
 • почистване на нерегламентирано сметище в местност „Трите гълъба“;
 • извършено е третиране срещу кърлежи в гр. Русе;
 • подготвиха се  над 40 000 броя есенни цветя;
 • изрязани бяха сухи дървета и сухи клони в Парк на младежта и по сигнали на 112;
 • измити бяха улиците “Петрохан“, „Рига“,.“Шипка“ и “Лозен планина“,.“Котовск“, „Захари Стоянов“, “Юндола“, „Николаевска“, “Борисова“, бул.“Цар Освободител“, бул.“Липник“, бул.“Мидия-Енос“, бул.“Бозвели“ и бул.“Скобелев“;
 • извърши се косене на сервитути на общински пътища в двете посоки – село Ново село – село Семерджиево – село Бъзън – село Долно Абланово – село Хотанца – село Юделник, в кв. „Средна кула“, ивици с тръстика около язовир „Липник“;
 • определен е терен в с. Тетово за обезвреждане на странични животински продукти, по Наредба № 3от 27.01.2021 г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, извън обектите, регистрирани в областните дирекции по безопасност на храните.
 • репатрирани бяха нови излезли от употреба МПС от „Мегапартс“ ЕООД в изпълнение на договор за сътрудничество;
 • извършиха се текущи ремонти на участъци от пътни настилки на територията на жил. кв. Здравец – Изток, ул. „Прага“ и междублоковите пространства около бл. Мусорски , бл. Чайковски, бл. Москва, бл. Ангел Войвода и бл. Ильо Войвода. Ремонтираха се и участъци по бул. „Цар Освободител“, ул. „Флотска“, ул. „Червен“ и ул. „Казанлък“, частични ремонти на част от уличната мрежа в с. Сандрово;
 • възстановено е уличното осветление по пл. „Батенберг“, пл. „Свобода“, пл. „Елиас Канети“, бул.  „България“, бул. „Христо Ботев“, ул. „Славянска“, ул. „Добруджа“, ул. „Баба Тонка“, ул. „Александровска“, ул. „Доростол“, ул. „Братя Обретенови“, ул. „Юндола“,  ул. „Добруджа“, ул. „Баба Тонка“, ул. „Алеи Възраждане“, ул. „Петрохан“, както и по улици в с. Николово;
 • на 13.09.2021 г.се въведе временна организация на движението (ВОБД) на път в местност Слатина, във връзка със изграждане на уличен канал.

РЕСОР „ИКОНОМИКА, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЕКТИ“:

- Община Русе кандидатства с проектно предложение по програма „Науката среща регионите“ към Европейската комисия. Максималният грант е 30 000 евро. Като дейности се предвижда да се организират иновационни лагери с участието на граждани и представители на местната власт в региона на тема „Декарбонизация на транспорта“. Темата е съобразена с амбициите на Община Русе за по-масово въвеждане на зелената енергия в транспортния сектор на града;

- проведе се среща с г-н Роберто Руис, икономически и търговски съветник към Посолството на Испания в България. Темата беше градските предизвикателства и иновации в борбата срещу изменението на климата в световен мащаб. В тази връзка на 25 ноември ще се проведе уебинар за интелигентните градове с цел да се обединят някои от най-иновативните градове в Испания с техните български партньори, да се насърчава сътрудничеството на местно ниво и да се сподели опит. Русе ще е един от градовете, който е избран и ще вземе участие в уебинара;

- ръководството на Община Русе посрещна влакът „Свързана Европа“ („Connecting Europe Express“), специално създаден в рамките на Европейската година на железопътния транспорт 2021 г., в който пътуваха делегати от Европейската комисия. След посрещането им на Централна ЖП гара Русе беше направено и посещение на Националния музей на транспорта;

- продължава разяснителната кампания съвместно с инспекторите от защита на потребителите и експертите от отдел „Екология“ относно изхвърлянето на отпадъци. През тази седмица са посетени още 21 търговски обекта в централната част на града.

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

-  завърши ремонтът на ДГ „Иглика“. Изцяло обновено е санитарното помещение – подменени са мивки и тоалетни чинии, стените са с нова облицовка и е изпълнена нова подова настилка. В занималнята за децата старата амортизирана настилка (балатум) е подменена с ламинат);

- ремонтирана бе въртележка на едната детска площадка на кея. След сигнал на гражданин за опасното съоръжение служители на отдел „Инфраструктурен и инвеститорски контрол“ потърсиха гаранционна отговорност на фирмата-изпълнител и изискаха въртележката да бъде поправена незабавно. При огледа изпълнителят е отстранил и други констатирани дефекти);

- служителите от отдел „Строителен контрол“ са извършили 16 проверки по сигнали за незаконно строителство на територията на гр. Русе и малките населени места в община Русе. Няма издадени констативни актове за нарушение.

РЕСОР „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

 • подготовка, откриване и провеждане на концерти и събития от 60. МФ „Мартенски музикални дни“ 2021;
 • проведена е работна среща с медицинските специалисти от здравните кабинети в детски градини и училища, на която се дадоха насоки за работа в епидемична обстановка, съгласно заповедите на министъра на здравеопазването и указанията разработени от МЗ и МОН при присъствен обучение;
 • посещение на експерти от Община Исперих в Центъра за комплексно обслужване за лица с увреждания по проект „Разкриване на Център за комплексно обслужване на лица с увреждания, вкл. с тежки увреждания в Община Русе“ от Община Исперих с цел обмяна на опит и добри практики;
 • участие на експерти от отдел „Здравни дейности“ в среща на Координационния механизъм за работа с деца, жертва на насилие, в Отдел „Закрила на детето“, на която са обсъдени 3 случая на деца, за които е постъпил сигнал за насилие, като са поети конкретни ангажименти по работата с тях;
 • здравният медиатор обходи  кв. „Родина“, кв. „Здравец“, кв. „Селеметя“ кв. „Чародейка“ и кв. „Дружба“, където консултира лица и разпространи информационни брошури и плакати, свързани с превенция на заразяване с COVID 19 и информираност за видовете ваксини;
 • експертите от Превантивно информационния център проведоха втора поредна информационно-мотивационна среща за м. септември 2021 г. с участието на педагогически специалисти от 4 училища на територията на град Русе. В нея те обменят опит и добри практики за предотвратяване  употребата на психоактивни вещества сред учениците.
 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник БРЯГ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.