Община Русе ще кандидатства по проект за ремонт на Доходното здание

Култура
19.02.2021 | 16:14 ч.

Община Русе има проектна готовност за извършване на специализирани консервационно-реставрационни дейности на сградата на Доходно здание, която както е известно представлява архитектурна,  художествена и  историческа  недвижима културна ценност, с категория „национално значение”.

Зам.-кметът Златомира Стефанова е внесла докладна записка за предстоящата сесия на Общинския съвет. Старейшините трябва да гласуват да се даде съгласие Община Русе да кандидатства пред Министерството на културата за предоставяне на целева финансова подкрепа за извършаване на консервационно-реставрационни дейности на сградата на „Доходно здание“.

Наличният в настоящия момент проект включва реставрация и консервация на покрива и главните фасади на корпус „А”, корпус „К” и корпус „Л” от сградата на „Доходно здание”, както и  реконструкция на технически инсталации на съществуващата сграда. Заснемането на съществуващото положение и проектните решения са включени в архитектурния проект и проектите по инсталационните специалности.

Крайният срок за подаване на заявленията е 16.03.2021 г. Всички дейности, свързани с изпълнението на проекта следва да бъдат приключени в срок до 15 ноември 2021 г.

Финансовият ресурс, който ще бъде разпределен между всички кандидатите, възлиза на 1 610 000 лева.

 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник БРЯГ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.