Община Русе ще предостави безплатно компостери на домакинства

Общество
28.01.2020 | 14:07 ч.

Приблизително две трети от отпадъците, генерирани в домовете се състоят от биоразградими компоненти – хартия, картон, хранителни отпадъци и зелени отпадъци от паркове и градини, които се разграждат по естествен път. Депонирането на тези отпадъци допринася значително за парниковия ефект, защото биогазът, отделящ се при разграждането им съдържа предимно метан, който е с най-мощен ефект по отношение изменението на климата, съобщиха от Община Русе.

Община Русе реши да внедри и приучи съгражданите си да компостират в дворовете си.

През 2020 г. в бюджета на общината са предвидени 25 000 лв. за закупуване на домашни компостери. Същите ще бъдат предоставени безвъзмедно на домакинства от малките населени места в Община Русе.

Целта на предоставянето на компостерите е да покажем и убедим жителите на Община Русе, че отпадъка е ресурс, който ние можем да превърнем в полезен материал (компост). По този начин се предотвратява депонирането му, изгарянето на растителния отпадък и се затваря цикъла, в който от отпадък се произвежда почвен подобрител и така се създават условия за отглеждане на екологично чиста продукция.

Предстои изясняване на броя на компостерите, които ще се закупят и подготовка на процедура, по която ще се кандидатства за безвъзмездното им предоставяне на желаещите граждани.

За намаляване на вредното въздействие върху околната среда в европейското и националното законодателство са въведени изисквания за поетапно намаляване на количеството на биоразградимите битови отпадъци, обезвреждани чрез депониране.

Домашното компостиране се приема за най-полезния от екологична гледна точка начин за справяне с битовите биоразградими отпадъци, както и за икономически целесъобразен, поради следните причини:

•           Намаляват се емисиите и разходите, свързани с транспортирането на биоотпадъците и готовия компост;

•           Гарантира се внимателен контрол на използваните материали;

•           Увеличава се осведомеността на потребителите по проблемите на околната среда;

•           Намалява се значително количеството на битовите отпадъци, достигащо до депата, а от там и разходите за депониране, както и намаляване на образуването и освобождаването в атмосферата на парникови газове;

•           Ограничава се количеството на депонираните биоразградими битови отпадъци, в съответствие с изискванията на екологичното законодателство;

•           Спестяват се средства, като се намалява необходимостта от закупуване на органични и минерални торове;

•           Създават се условия за отглеждане на екологично чиста продукция.

 

Защо да компостираме?

Чрез правенето на собствен компост вие подпомагате себе си и вашата околна среда.

Компостирането ви спестява пари като намалява необходимостта от закупуването на:

- подобрители за почвата;

- изкуствен тор;

- органичен тор;

Компостирането помага на градината да расте, защото компостът:

- подобрява структурата на почвата;

- подхранва растенията и почвата ви;

- помага на почвата да задържа влага;

- е условие да се произвеждат екологично чисти плодове и зеленчуци;

Компостът подпомага околната среда като:

- намалява количеството отпадъци, изпращани в депата;

- намалява нуждата от изкуствени химични торове;

- намалява броя на курсовете на сметосъбиращите коли до депото.

 

 

Коментирай

Ангелина
18.02.2020 | 19:47 ч.
Кога ще започне процедура за кандидатстване?
Георгиева
30.01.2020 | 09:02 ч.
Как ще става кандидатстването?
Иван
28.01.2020 | 14:20 ч.
В кои общини ще бъдат предоставени и кога ?
 
Печатни издания

  

   

 

     

 

Най-четени

 

 

 

Виц на деня

АРХИВ | изберете две дати