От ОУ „Д-р Петър Берон" информират Общинския съвет в Плевен за възможности за саниране на училищната сграда

Общество
31.03.2020 | 15:07 ч.

С докладна записка до Общински съвет в Плевен, училищното настоятелство на ОУ „Д-р Петър Берон" в града информира за възможности училището да кандидатства с проектно предложение за предоставяне на финансова помощ за саниране на сградния фонд на учебното заведение. Искането е съответно за даване на съгласие от страна на местния парламент, в зависимост от мярката за енергийна ефективност /самостоятелно и/или с община Плевен/, училището да получи право да кандидатства за финансиране и/или субсидиране на енергоспестяващи мерки на сградния си фонд.

„Във връзка със спешната необходимост от саниране на сградния фонд на ОУ "Д-р Петър Берон" от една страна, и от друга -  задължението ни като отговорни лица относно изпълнение на нормативната база за енергийна ефективност, а именно Закона за енергийна ефективност /ЗЕЕ/, чл.38 /Сградите за обществено обслужване в експлоатация с разгъната застроена площ над 250 кв. м и сградите в експлоатация подлежат на задължително обследване и сертифициране/, предприехме следните мерки:

Директорът на училището възложи и е изготвен доклад за енергийна ефективност от сертифицирана фирма, съгласно изискванията на ЗЕЕ. Направихме проучване и  за възможностите за финансиране/ субсидиране на мерките за енергийна ефективност, описани в Доклада за енергийна ефективност“, се казва в докладната, подписана от училищното настоятелство. В нея са посочени и възможностите за финансиране - първата от фонда „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“, и втората - от Норвежката програма за периода 2014-2020 г. /в предварителния вариант/.

Преписката от ОУ „Д-р Петър Берон" - гр. Плевен, предстои да бъде разгледана през април в заседания на две от постоянните комисии - ПК по "Образователна политика и читалищна дейност" и ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика".

 
Печатни издания

  

      

   

     

Най-четени

 

 

 

Виц на деня

- Вярно ли е, че си се развел с жена си, а после си се оженил за балдъзата?!

- Вярно е.

- Защо, бе човек?!

- Свикнах с тъщата...

АРХИВ | изберете две дати