От Върховна административна прокуратура се заемат с неразрешените препарати за растителна защита

Общество
14.07.2020 | 18:26 ч.

ВАП възложи на министъра на земеделието, храните и горите да провери дали в страната се внасят, продават и използват неразрешени препарати за растителна защита.

Във Върховна административна прокуратура е образувана преписка по информация в медиите, в която се съдържат данни,  че земеделски производители използват неразрешени препарати за растителна защита. Затова ВАП назначава спешна проверка, която трябва да установи осъществява ли се внос, пускане на пазара или употреба на неразрешени или негодни продукти за растителна защита, както и на продукти за растителна защита от лица, които не притежават разрешение за пускане на пазара и употреба. Спазват ли се забраните по чл. 101, чл. 107 от  Закона за защита на растенията (ЗЗР). Обхватът на проверката трябва да установи земеделските производители използват ли препарати за растителна защита, които не са разрешени или съдържат такива съставки.

Резултатите от проверката следва да се обобщят в доклад. В него трябва да бъдат вписани още направените констатации, разкритите случаи на неспазване на приложимите правила, предприетите конкретни мерки и действия за отстраняване на закононарушенията и последиците от тях и за санкциониране на виновните лица, вкл. постановени административни актове, съставени актове за установяване на административни нарушения, издадени наказателни постановления и заповеди за налагане на принудителни административни мерки.

Докладът от проверката следва да бъде представен на ВАП в най-кратък срок.

Припомняме, че бизнесът на много собственици на пчелини в Плевенска област пострада от третиране с препарати на земеделски площи. Те обвиняваха за това едрите арендатори, които пръскаха в неподходящо време. Проверките показаха, че пчелите са изтровени не от обявените препарати за растителна защита.

 

 

 
Печатни издания

  

   

 

     

 

Най-четени

 

 

 

Виц на деня

2050 гидина.

Карантината си отива...

- Скъпи, най-после ще използваме резервацията за море от 2020 година.

Тя ни е наследство от баба и дядо!

АРХИВ | изберете две дати