Парламентът прие на второ четене бюджета на НЗОК за 2024 година

Политика
18.12.2023 | 13:32 ч.

Парламентът прие на второ четене бюджета на НЗОК за 2024 година. Докладът и изказванията на депутатите бяха направени от място поради струпването пред парламентарната трибуна на депутати от ПГ на „Възраждане“.

Общо заложените приходи и трансфери са 8 168 353 100 лв.

Предвидените здравноосигурителни приходи са 7 958 809 600 лв. От здравноосигурителни вноски - 4 880 099 200 лв. 

Трансферите за здравно осигуряване са 3 078 710 400 лв. Получени трансфери от Министерството на здравеопазването -  178 766 900 лв., за лекарствени продукти - ваксини и дейности по прилагането им по Закона за здравето 26 772 300 лв., за дейности за здравнонеосигурени лица - 8 789 000 лв.

За дейности във връзка с лечение на лица до 18-годишна възраст по Закона за здравето и на лица над 18-годишна възраст са предвидени 72 170 600 лв.; за помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване - 55 000 000 лв.

Размерът на задължителната здравноосигурителна вноска за 2024 г. остава 8 на сто.

Бюджетът на НЗОК за 2024 г. е с балансирано бюджетно салдо, е записано в него, съобщава БТА. Така общият размер на разходите и трансферите за следващата година също е 8 168 353,100 лв.

За текущи разходи са заложени 7 924 588 800 лв. От тях за персонал - 79 680 500 лв.; за здравноосигурителни плащания - 7 630 931 400 лв. За здравноосигурителни плащания за първична извънболнична медицинска помощ  - 558 038 500 лв., за здравноосигурителни плащания за специализирана извънболнична медицинска помощ (включително за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение) - 567 208 100 лв., за здравноосигурителни плащания за дентална помощ -  358 882 300 лв. Предвидените здравноосигурителни плащания за медико-диагностична дейност са 261 845,400 лв., а за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, за дейности по отпускане на лекарствени продукти за домашно лечение, заплащани 100 на сто от бюджета на НЗОК, за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии, включени в пакета здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК и които тя заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги, депутатите гласуваха  2 028 544 700 лв.

Плащанията от трансфери от Министерството на здравеопазването са общо 178 766 900 лв.

Отпадна първоначално заложеното в проекта  - лечебните заведения за болнична помощ, с изключение на тези по чл. 10, т. 3б, 4а и 6 от Закона за лечебните заведения, които след 31 декември 2023 г. са получили за първи път разрешение за дейност и/или в чието разрешение са включени нови дейности след 31 декември 2023 г., да не могат да сключват през 2024 г. договори или допълнителни споразумения с НЗОК за съответните дейности.

НЗОК осигурява финансиране на аптеки, които изпълняват дейности по договор с нея в отдалечени, труднодостъпни райони, гласуваха още депутатите.


 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник БРЯГ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.