Пенчо Милков издаде нова заповед във връзка извънредното положение в страната, вижте какво е забранено и какво е разрешено да се прави

Общество
14.03.2020 | 13:40 ч.

Кметът Пенчо Милков издаде заповед, с която се въвеждат мерки за противоепидемична защита на територията на Община Русе до 29 март или до отмяната на извънредните мерки от Националния оперативен щаб и Министерството на здравеопазването:

 1. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимания, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в части, общински и държавни училища, университети и в други обучителни институции и организации на територията на Община Русе. Въвежда се дистанционна форма на обучение. Всяко учебно заведение следва да създаде организация съобразно указанията на Министъра на образованието и науката.
 2. Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини. Директорите на детските ясли и директора на Детска млечна кухня организират непрекъсваемо приготвянето и раздаването на храна. Да се указва на гражданите от директорите да се спазва минимална дистанция от 1 метър при изчакване за получаване на храна.
 3. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.
 4. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници и големи търговски центрове тип МОЛ, с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките в тях. На ресторанти и заведенията за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати по-горе, продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. При осигуряване на санитарно-хигиенните изисквания стриктно да се спазва АЛГОРИТЪМ НА ДЕЗИНФЕКЗЦИОННИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЕКТИ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДИМИЧНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19 (Приложение №1)
 5. Преустановяват се всички мероприятия на пенсионерски клубове на територията на Община Русе.
 6. Преустановят се посещенията на външни лица в специализираните институции и услугите от резидентен тип на територията на Община Русе. Преустановяват се посещенията на пълнолетни лица и деца в социални услуги в общността.
 7. Преустановят се детските и женските консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност,  както и свижданията във всички лечебни заведения на територията на Община Русе.
 8. Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато е невъзможно работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, включително филтър, лични предпазни средства, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на личната хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.
 9. Превозвачите, осигуряващи обществен транспорт и таксиметровите превозвачи, следва да извършват почистване на превозните средства отвътре, при стриктно спазване на АЛГОРИТЪМ НА ДЕЗИНФЕКЗЦИОННИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЕКТИ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДИМИЧНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19 (Приложение №1)
 10. Превозните средства от градския транспорт да се движат по празнично разписание.
 11. Ограничава се достъпът на външни посетители /потребители на административни услуги/ в сгради на Община Русе, както следва:  
 • в центровете за административни услуги и информация находящи се в гр. Русе, пл. „Свобода“ № 6, ул. „Олимпи Панов“ № 6 и ул. „Котовск“ № 1 да се осигури от служители на СЗ „КООРС“ при Община Русе пропускателен режим - по 1 /един/ човек на гише, като останалите граждани изчакват реда си пред сградата, при спазване на минимална дистанция 1 метър;
 • провеждане на срещи между граждани и служители на Община Русе, с работно място – гр. Русе, пл. „Свобода“ № 6 – да се извършват в стая 101, находяща се във фоайе в сградата на Община Русе, пл. „Свобода“ № 6, вход от страна на ул. „Борисова“;
 • провеждане на срещи между граждани и служители на Община Русе, с работно място – гр. Русе, ул. „Олимпи Панов“ № 6 – да се извършват във фоайе пред обособеното място за контрол на пропускателния режим в сградата на Община Русе, ул. „Олимпи Панов“ № 6;  
 • провеждане на срещи между граждани и служители на Община Русе, с работно място – гр. Русе, ул. „Цариброд“ № 3 – да се извършват във фоайе пред обособеното място за контрол на пропускателния режим в сградата на Община Русе, ул. „Цариброд“ № 3; 
 • провеждане на срещи между граждани и служители на Община Русе, с работни места – гр. Русе, ул. „Черно море“ № 2 и гр. Русе, ул. „Котовск“ № 1 - да се извършват при осигуряване от служители на СЗ „КООРС“ при Община Русе на пропускателен режим - по 1 /един/ човек, като останалите граждани изчакват реда си пред сградата, при спазване на минимална дистанция 1 метър.
 1. Забранява се през работното време на администрацията на Община Русе: понеделник – петък: 08:30 ч.-17:30 ч., достъпът на външни посетители (потребители на административни услуги) до сграда на Община Русе пл. „Свобода“ № 6 през входа от страна на ул. „Петър Берон“, както и достъпът до всички останали помещения в административните сгради на Община Русе извън посочените в настоящата заповед.
 2. Забранява се престоят на всички служители на Община Русе след преустановяване на работно време, както и в почивните и празничните дни. В почивните и празничните дни, служителите от отдел „Гражданско състояние“ към дирекция „Административно обслужване“ при Община Русе да изпълняват служебните/трудовите си задължения посредством прием на документи през обособеното място за контрол на пропускателния режим до сграда на Община Русе пл. „Свобода“ № 6 през входа от страна на ул. „Петър Берон“.
 3. Всички служители на Община Русе, чиито служебни/трудови задължения налагат контакти с външни посетители /потребители на административни услуги/, да работят задължително със защитна маска.
 4. На всички входове на сгради на Община Русе да бъде поставен дезинфекционен препарат и при влизане всички служители да дезинфекцират ръцете си.
 5. Всички служители да осигуряват постоянно или регулярно проветряване на служебните си помещения.
 6. На всеки два часа и тридесет минути, след началото на работното време, за период от 15 (петнадесет) минути да се извършва дезинфекция и проветряване на помещенията в центровете за административни услуги и информация при Община Русе.
 7. Ежедневно да се извършва дезинфекция на всички коридори, помещения и санитарни възли в административните сгради на Община Русе, след преустановяване на работното време на служителите при стриктно спазване на АЛГОРИТЪМ НА ДЕЗИНФЕКЗЦИОННИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЕКТИ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДИМИЧНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19 (Приложение №1)
 8. Сключването на граждански брак от длъжностно лице в сградата на Община Русе, находяща се в гр. Русе, пл. „Свобода“ № 6, да се извършва в стая 122 с присъствие само на встъпващите в брак и двама свидетели.
 9. Потребителите на административни услуги да използват приоритетно възможностите на заявяването и получаването им по електронен път чрез портала на Община Русе на следния адрес: https://www.ruse-bg.eu/index.php?page=647

Кметовете на кметства, ръководителите на общинските предприятия, звена и общинските търговски дружества да издадат заповеди за управляваните от тях структури, съобразно разпорежданията на настоящата заповед.

Всички физически и юридически лица са длъжни да оказват съдействие и помощ на здравните служители и на органите, свързани с дейността по овладяване на епидемиологичната обстановка.

Да се извършват съвместни проверки с експерт от отдел „Обществено здраве“ и служители на МВР-Русе, за осъществяване на контрол за спазване на наложената карантина на всички лица, за които РЗИ информира, че са със съмнение за новия /COVID – 19/.

Гражданите на Община Русе да спазват съветите на Световната здравна организация за превенция срещу зараза от СOVID-19, като използват маски;  мият ръцете си редовно; спазват дистанция с останалите хора, когато са навън; избягват докосването на очите, носа и устата и спазват респираторна хигиена, съобразно описаното на електронната страница на Община Русе на следния адрес: https://www.ruse-bg.eu/bg/events/185/1/17653/index.html

 

Още по темата

Коментирай

 
Печатни издания

  

   

 
 

 

     

Най-четени

 

 

 

Виц на деня

Един изял ябълката 

и всички сме изгонени от Рая.

Друг изял прилеп

и сега всички си седим вкъщи.

Айде по- внимателно какво ядете, а?!

АРХИВ | изберете две дати